Finnish as a second language

Welcome to study Finnish!

Would you like to learn Finnish? Knowing the language promotes your integration into the workplace community and helps you in your daily work. Finnish skills make your everyday life easier and get you familiar with Finnish society more quickly. 

Start your Finnish studies in the Basic Finnish Course for Staff Members, which consists of 30 contact lessons and independent study. During the course, you will familiarise yourself with the language and learn to cope with everyday situations.

After the Basic Finnish Course for Staff Members, or if you have previous knowledge of Finnish,  you can continue your studies with our new course Work your Way in Finnish. The aim of the course is to deepen your knowledge of the basics of Finnish language and culture and to promote your integration into the Finnish working environment as well as society. This course includes 24 contact lessons and independent study.

If you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact us!

 Come and learn Finnish! 

Courses for staff members

Basic Finnish course for staff members (30 h) 

Level: no previous knowledge of Finnish  

The course is intended for the University’s international staff who have no prior knowledge of Finnish. The aim of the course is to learn the basics of the Finnish language and culture and to promote integration into the Finnish working environment. During the course, we will practise both receptive and productive language skills, focusing on those needed in the academic working environment and in your daily life outside the campus. In addition, strategic skills for language learning will be practised in order to make the most of the Finnish-speaking environment for language learning and to promote skills for independent language learning. 

Kurssi on tarkoitettu Jyväskylän yliopistossa työskenteleville, jotka eivät osaa ennestään suomea. Kurssin tavoitteena on oppia suomen kielen ja kulttuurin perusteet ja edistää kotoutumista suomalaiseen työympäristöön. Kurssilla harjoitellaan sekä ymmärtämisen että tuottamisen taitoja ja käsitellään akateemisen työympäristön ja arkielämän tyypillisiä viestintätilanteita. Lisäksi kurssilla harjoitellaan kielen oppimisen strategisia taitoja suomenkielisen kieliympäristön hyödyntämiseksi ja itseopiskelutaitojen kehittämiseksi.

Work your Way in Finnish (24 h) 

Level | Taso: A1

The course is intended for international staff at the University of Jyväskylä who have studied only a little Finnish (e.g. the Basic Finnish course). The aim of the course is to deepen your knowledge of the basics of Finnish language and culture and to promote your integration into the Finnish working environment as well as society. The objective of the course is to increase your confidence in speaking Finnish in practical interaction and social situations.

The course covers both receptive and productive language skills and communication situations typical of the academic working world, such as short routine conversations among co-workers as well as writing and reading emails. At the beginning of the course, participants can choose the interaction situations they wish to practise. The course will also feature analysis of the Finnish language and practice in strategic skills for language learning. These will help you make the most of the Finnish-speaking environment and encourage your use of Finnish in daily situations.

Kurssi on tarkoitettu Jyväskylän yliopistossa työskenteleville, jotka ovat opiskelleet jonkin verran suomea (esim. Basic Finnish -kurssin). Kurssin tavoitteena on syventää suomen kielen ja kulttuurin tuntemusta ja edistää kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja työympäristöön. Kurssin päämääränä on rohkaista suomen puhumiseen käytännön vuorovaikutustilanteissa.

Kurssilla harjoitellaan sekä ymmärtämisen että tuottamisen taitoja ja käsitellään akateemisen työympäristön tyypillisiä viestintätilanteita, kuten lyhyitä rutiininomaisia keskusteluja työkavereiden kanssa sekä työsähköpostien lukemista ja kirjoittamista. Kurssin alussa valitaan yhdessä, minkälaisia vuorovaikutustilanteita kurssilla harjoitellaan. Lisäksi kurssilla analysoidaan suomen kielen piirteitä ja harjoitellaan kielen oppimisen strategisia taitoja suomenkielisen kieliympäristön hyödyntämiseksi ja kielitaidon aktivoimiseksi.

 

You can also take part in the Each One Teach One programme. EOTO is a programme for you who want to teach your EOTO partner your mother tongue and at the same time learn Finnish from your EOTO partner. Read more: https://movi.jyu.fi/eoto/en

Check on the videos our staff member Monika and Paola sharing their experiences on learning Finnish