Persian (Farsi)

«اینتگرا»، برنامه و مدلی آموزشی است که یادگیری زبان آکادمیک و مطالب درسی دانشگاهی را باهم در می آمیزد. این برنامه به آموزش مهاجرینی می پردازد که تحصیلات دانشگاهی خود را به پایان رسانده اند یا صلاحیت ورود به مقاطع بالاتر دانشگاهی را داشته، و قصد تکمیل تحصیلات ناتمام خود را دارند. هم چنین مهاجرینی که به دنبال تکمیل واحدهای درسی خود برای معادل سازی مدرک تحصیلی خود در فنلاند هستند، می توانند از این دوره آموزشی کمک بیرند. هدف نهایی این برنامه، تهیه مدل آموزشی جامعی برای استفاده در دیگر دانشگاها و مراکز آموزش عالی است. این دوره آموزشی به عنوان دوره «وفق یابی» نیز محسوب می شود و شرکت کنندگان در این دوره می توانند حقوق بیکاری دریافت کنند. علاوه بر اهداف آموزشی، این مدل سعی دارد که نه تنها روند پیوستن و تلفیق مهاجرین با جامعه فنلاند را به بهترین شکل ممکن سازد، بلکه به کسب مهارت و دانش چندزبانی آن ها کمک کرده و اصول آموزشی دانشگاهی را بهبود بخشد. اینتگرا اولین بار در سال 2018 به عنوان پروژه ای چهار ساله و با حمایت مالی وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ فنلاند، آغاز شد. پس از آن این پروژه با حمایت مالی از طرف دانشگاه یووَسکولَ به کار خود ادامه داد.

شایان ذکر است که کسانی که در دوره اینتگرا را به پایان می رسانند، مدرک تحصیلی معادل با مقاطع آموزش عالی دانشگاهی (مانند کارشناسی و غیره) دریافت نمی کنند. به علاوه، اتمام این دوره به منزله اجازه ورود به دیگر مقاطع آموزش عالی چه در این دانشگاه و چه در دانشگاه های دیگر نمی باشد. با این وجود، آموزش هایی که شرکت کنندگان در این دوره می بینند به آن ها در گذرندان دروس دانشگاهی و تکمیل مقاطع آموزش عالی در آینده کمک شایانی خواهد نمود.

مجموع واحدهای این دوره 45 واحد ای سی تی اس می باشد که به ترتیب شامل:

· 24 واحد زبان فنلاندی

· 6 واحد زبان انگلیسی آکادمیک

· 5 – 10 واحد دلبخواه (مرتبط به رشته تحصیلی خود شرکت کننده که دردانشگاه عمومی (اُپن یونیورسیتی) ارایه می شود)

· 5 واحد مشاوره