Torvelainen Päivi, senior lecturer (on leave until 31.5.2020)

Torvelainen Päivi, senior lecturer (on leave until 31.5.2020)
Room:
Ag D221.2

Kirjoitusviestinnän lehtori

Opetan kirjoitusviestintää perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille sekä henkilökunnalle. Työni painottuu tieteellisen kirjoittamisen opettamiseen. Koordinoin jatko-opiskelijoille ja henkilökunnalle tarkoitettua Tieteellinen viestintä suomeksi
-opintokokonaisuutta. Toimin kypsyysnäytteiden tarkastajana.

Koulutus:
FT (suomen kieli, Jyväskylän yliopisto)
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyys

Erityisosaaminen:
Humanistisen ja kasvatustieteellisen alan tieteelliset tekstit

Tutkimusintressit:
Tekstilajien tutkimus ja genrepedagogiikka, pienryhmäopetuksen ja vertaispalautteen tutkimus

* * * * * * * * *