Vaarala Heidi, lecturer (on leave)

Vaarala Heidi, lecturer (on leave)
Room:
Ag C516.3

Lecturer in Finnish as a second language

 

Degrees:
PhD (Finnish as a second language, University of Jyväskylä)

Recent publications:

Jalkanen, J. & Vaarala, H. (2013). Digital texts for learning Finnish: shared resources and emerging practices. Language Learning & Technology, 17 (1). llt.msu.edu/issues/february2013/jalkanenvaarala.pdf

Reiman, N. & Vaarala, H. (2013): Virheitä vai viestintää? Dialogin täydennyksen arvioinnista. Kirjassa: S2-ylioppilastekstejä 2012. (toim. Kirsi Seppänen, Marjaana Svala & Sanna-Marja Tuomi.) Suomi toisena kielenä –opettajien yhdistys.

Jalkanen, J. & Vaarala, H. (2012). Opettamisesta oppimiseen – oppimateriaaleista toimintaan [from teaching to learning – from learning material to activity]. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 3 (2). http://www.kieliverkosto.fi/article/opettamisesta-oppimiseen-oppimateriaaleista-toimintaan/

Vaarala, H. & Jalkanen, J. (2011). Digitaaliset tekstit toisen kielen oppimisessa [digital texts in second language learning]. In E. Lehtinen, S. Aaltonen, M. Koskela, E. Nevasaari & M. Skog-Södersved (Eds.), Kielenkäyttö verkossa ja verkostoissa. (pp. 123-138). Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja (69). Jyväskylä, Finland: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA.

Vaarala, Heidi - Jalkanen, Juha 2010: Changing Spaces, Expanding Mindsets: Supporting learners of different levels on a multimodal reading comprehension course - towards L2 literacies. Language Value :  http://www.languagevalue.uji.es/index.php/languagevalue

Vaarala, Heidi 2010: Miten opettaja voi kehittää valmiuksiaan maahanmuuttajan kohtaamisessa. Kielikukko 2. (Artikkeli ammattilehdessä)

Vaarala, Heidi 2010: Ostoskassit pullollaan - miten opettaja voi kehittää valmiuksiaan maahanmuuttajan kohtaamisessa? Teoksessa Monikulttuurinen kouluyhteisö (toim. Pirjo Immonen-Oikkonen ja Anne Leino).Oppaat ja käsikirjat 2010:8. Opetushallitus (s.45-54). (Artikkeli kokoomateoksessa.)

Vaarala, Heidi 2009: Oudosta omaksi. Miten suomenoppijat keskustelevat nykynovellista? Väitöskirja. Jyväskylä studies in humanities 129. ISBN 978-951-39-3740-9. ISSN 1459-4323.Jyväskylä University Printing House, Jyväskylä 2009. 313 sivua. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/22654/9789513937737.pdf?sequence=1

Vaarala, Heidi  – Pitkänen, Kristiina – Nissilä, Leena -  Dufva, Mia 2009  : ”Kaksi- ja monikielisten kielelliset vaikeudet ja kielen oppimisen tuki.” Teoksessa Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet (toim. Leena Nissilä ja Hanna-Mari Sarlin). OPH:n julkaisu. (s.36 - 64) (Artikkeli kokoomateoksessa)

Vaarala, Heidi 2008: Heila verkosta. Suomi toisena kielenä –kirjoitelmien arvioinnista. Ylioppilasaineita 2008. Suomalaisen kirjallisuuden seura. (Artikkeli kokoomateoksessa.)

Vaarala, Heidi 2008: Luetaan yhdessä!  Teoksessa: Opettajankoulutus yhteisön luovana voimana – näkökulmia suomalaisesta viittomakielisestä ja viittomakielisten koulutuksesta. (toim. Jaana Keski-Levijoki) Tutkiva opettaja. Journal of Teacher Researcher. (Artikkeli kokoomateoksessa.)

Nissilä, Leena - Martin, Maisa - Vaarala, Heidi - Kuukka, Ilona 2006 : Saako olla suomea?  Opas suomi toisena kielenä -opetukseen.  Opetushallitus.  ISBN 952-13-2691-3. (Erillisjulkaisu.)

Vaarala, Heidi 2006: Ohjeita orkidean vaalimiseksi.  Suomea Saksassa.  Pöyhönen, Sari – Hiltula, Kari (toim.): Opettajana vieraalla maalla.  Opetuskulttuurien kohtaamisia.  Jyväskylän yliopisto:  Soveltavan kielentutkimuksen keskus. ISBN 951-39-2700-8. (Artikkeli kokoomateoksessa.)

Nissilä, Leena – Vaarala, Heidi – Martin, Maisa 2003: Suolla suomea. Perustietoa maahanmuuttajien suomen kielen opettajille. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja; XLVII, -  Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto.  230s.- ISSN 0515-7870. ISBN 951-9062-49-1. (Toimitettu julkaisu.)

Lisäksi kymmeniä julkaisuja oppimisesta, sekä monikielisistä ja monikulttuurisista oppimisympäristöistä.