Mikä ihmeen EOTO?

EOTO-esittely ja ohjeet.

Perusajatus

Each One Teach One, lyhyemmin EOTO, on Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (Movi) ohjaama parityöskentelyohjelma, jossa opiskelijat opiskelevat niin toistensa äidinkieltä (tai koulukieltä) kuin kulttuuriakin. Vastavuoroisesti opiskelijat auttavat toisiaan omaan äidinkieleensä ja kulttuuriinsa perehtymisessä. Suorittajilta ei siis vaadita kieltenopettajan pätevyyttä eikä muitakaan opettajaopintoja.  Huomioithan, että voit tehdä vain yhden EOTOn kerrallaan. Movin opettajat ohjaavat EOTO-suorittajia ja tapaavat heitä vähintään kaksi kertaa ohjelman aikana.

Miten opiskellaan?

Ohjelman aikana opiskelijat tapaavat säännöllisesti, yleensä kerran tai kaksi viikossa.  Molempia kieliä opiskellaan vähintään 20 tuntia parin kanssa (20 + 20 tuntia). Lisäksi ohjelmaan kuuluu kotitehtävien teko ja EOTO-sivustolla olevaan henkilökohtaiseen blogiin tapaamisista raportoiminen.

Vaikka pari auttaakin sinua kielen opiskelussa, ei parin tehtävänä ole etsiä tehtäviä ja laatia opiskelumateriaalia, vaan jokainen opiskelija on itse vastuussa siitä, mitä materiaalia käyttää ja millaisia asioita opiskelee. EOTO-ohjelmassa on kyse siis itsenäisestä opiskelusta ja sen suunnittelusta. 

Kun ohjelma on suoritettu hyväksytysti, opiskelijat saavat kolme opintopistettä sen kielen valinnaisiin opintoihin, jota ovat ohjelmassa opiskelleet. EOTO-ohjelman voi suorittaa useammankin kerran, mutta vain kaksi kertaa per kieli. EOTO:lla ei myöskään voi korvata muita Movin kursseja. Ohjelman voi aloittaa missä lukukauden vaiheessa tahansa, mutta se pitää suorittaa loppuun saman lukuvuoden kuluessa. On hyvä kuitenkin huomata, että jos pari tapaa esimerkiksi  kaksi kertaa viikossa yhteensä 3-4 tuntia, ohjelman suorittamiseen kuluu noin kolme kuukautta.

Mitä vaiheita ohjelmassa on?

EOTO-ohjelmassa on suunnittelu-, opiskelu- ja loppukoontivaihe, jotka yhdessä muodostavat EOTO-reitin. EOTO-reitin tehtävänä on kannustaa ja tukea opiskelua ja antaa uusia ideoita kielenoppimiseen ja siihen, mitä kaikkea ohjelman aikana voi tehdä.

 1. Suunnitteluvaihe
 • Jollei sinulla vielä ole paria, etsi pari esimerkiksi jättämällä oma ilmoitus tai lukemalla muiden opiskelijoiden ilmoituksia.
 • Tutustu pariin, ja tutustukaa yhdessä parin kanssa EOTO-ohjelmaan.
 • Aloita uusi blogi ja täytä siellä Opiskelusuunnitelma. Lähettämällä lomakkeen ilmoittaudut EOTO-ohjelmaan. Varmistathan siis, että olet lähettänyt lomakkeen. 
 • Saatuaan sinun ja parisi lomakkeen EOTO-ohjaaja ottaa teihin yhteyttä. Sovitte ensimmäisen tapaamisen, jossa suunnitellaan yhdessä EOTOnne toteutusta. Samalla ohjaaja neuvoo teitä blogin kirjoittamisessa ja muissa EOTOn suorittamiseen liittyvissä asioissa.
 • Tapaamisen jälkeen voitte aloittaa ohjelman ja blogien kirjoittamisen.
 • Rekisteröidy myös Sisuun opiskeltavan kielen EOTO-ohjelmaan. Joillain opiskelijoilla on ollut ongelmia reksiteröitymisessä, mutta voit aloittaa EOTOn hyvin ilman Sisua. 

Suunnitteluvaiheen ja ensimmäisen ohjaajatapaamisen jälkeen siirrytään varsinaiseen opiskeluvaiheeseen.

 1. Opiskeluvaihe
 • Opiskelkaa säännöllisesti ja suunnitelmallisesti vähintään 20 kontaktituntia kummassakin kielessä. Myös tutustumiseen ja suunnitteluun käytetty aika lasketaan tähän.
 • Valmistaudu tapaamisiin kotitehtävien avulla
 • Raportoi säännöllisesti blogiin jokaisesta tapaamisesta, kotitehtävistä ja oppimisprosessista.
 • FAQista löytyy lisää ohjeita EOTOn suorittamiseen.
 • Ideapankista löydät hyviä opiskeluvinkkejä.
 • Täytä opiskelun puolivälissä ”10 tunnin etappi” -lomake.

Kun takana on vähintään 20 tuntia molempien kielten opiskelua (20 + 20 tuntia), siirrytään loppukoontiin. 

 1. Loppukoontivaihe
 • Arvioi omaa EOTO-oppimistasi blogikirjoitusten pohjalta ja täytä blogissa oleva Loppuraportti.
 • Sovi lopputapaaminen ohjaajan kanssa ja keskustele hänen kanssaan oppimistuloksista. HUOM! Muista täyttää loppuraportti vähintään kaksi työpäivää ennen lopputapaamista, jotta ohjaajasi ehtii tutustua siihen ennen tapaamistanne.

Nyt EOTO-ohjelma on suoritettu. Toivottavasti olet oppinut opiskelemaasi kieltä ja kielenoppimisstrategiasi ovat kehittyneet.