USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

FAQ - EOTO.

KUINKA OPISKELLAAN?

EOTO-tapaamisissa on tärkeä pitää mielessä, kumman kielen opiskeluun fokusoitte ja mitkä ovat tapaamisen tavoitteet. Jos fokus on kielen X oppimisessa, joskus voi kuitenkin olla hyödyllistä verrata sitä kieleen Y, jolloin ”opettajaroolissa” oleva Y-kielinen voi samalla oppia jotain myös omasta kielestään. Tapaamispaikkoja ja opiskelutapoja kannattaa vaihdella: tehtävien tekemisen ja kahvilassa keskustelun lisäksi voi käydä esimerkiksi ruokaostoksilla tai museossa vieraalla kielellä tai laittaa yhdessä ruokaa. Pääasia on, että kaikessa toiminnassa on selkeä kielenoppimistavoite! Konkreettisia ideoita kielenopiskeluun löydät ideapankista.

MITEN TAPAAMISIIN VALMISTAUDUTAAN?

Kotitehtävien teko ja tarkastus kuuluvat EOTO-ohjelmaan siinä missä muuhunkin opiskeluun. On tärkeää, että valmistaudutte kuhunkin tapaamiseen esimerkiksi lukemalla tai kirjoittamalla sovitun tekstin, opiskelemalla tietyn teeman sanastoa tai muuten pohjustamalla käsiteltävää teemaa. Sopikaa jokaisen tapaamisen päätteeksi, miten valmistaudutte seuraavaan kertaan ja kirjatkaa kotitehtävät blogiin. Opittuja asioita tulisi luonnollisestikin kerrata ja käyttää säännöllisesti myös seuraavilla tapaamiskerroilla.

MITEN TAPAAMISISTA RAPORTOIDAAN?

Kaikista EOTO-tapaamista pidetään oppimispäiväkirjaa näiden sivujen blogissa. Ohjaaja seuraa työskentelyä lukemalla blogeja ja tarvittaessa kommentoi etenemistä. Kumpikin parista pitää siis omaa blogia siitä kielestä, jota hän itse opiskelee.

Blogia kirjoitetaan säännöllisesti, ja siinä kerrotaan tunnin aiheesta ja opiskelutavoista sekä kirjataan kotitehtävät ja oppitunnin pituus. Tämän lisäksi blogissa analysoidaan oman oppimisen etenemistä. Blogissa voi pohtia myös kulttuuriin liittyviä kysymyksiä.

EOTOn puolivälissä kumpikin opiskelija täyttää blogissaan 10 tunnin etappi -lomakkeen, jossa arvioi omaa oppimistaan ja pohtii EOTOn loppuosan opiskelutavoitteitaan. Ohjelman lopussa kumpikin opiskelija myös täyttää vielä lyhyen loppuraportin omasta opiskelustaan, ja arvioitte suoritustanne yhdessä ohjaajan kanssa.

MITEN PYSYÄ AIKATAULUSSA?

Kumpaakin kieltä opiskellaan siis vähintään 20 tuntia kasvotusten eli 40 tuntia yhteensä + kotitehtävät. Useimmiten parit tapaavat kerran tai kaksi kertaa viikossa. Kannattaa sopia jo ohjelman alussa kaikki tapaamisajat, niin EOTO-tapaamisista tulee ihan yhtä tärkeitä menoja kuin muistakin.

MILLOIN EOTO-OHJELMAN VOI ALOITTAA?

Voit aloittaa ohjelman joustavasti. Jos haluat suorittaa EOTO-ohjelman yhden lukukauden aikana, katsothan opiskelusuunnitelmien viimeisen jättöpäivän etusivulta. Ohjelma tulee myös suorittaa loppuun yhden lukuvuoden aikana, joten jos esimerkiksi aloitatte vasta maaliskuussa, pitäkää huolta siitä, että ehditte tavata vähintään 20 tuntia kummassakin kielessä ennen kevätlukukauden loppua.

MISSÄ MUUALLA ME VOITAISIIN OPISKELLA KUIN KIRJASTON KAHVILASSA?

Parin kanssa voi myös asioida kaupungilla, surffata internetissä tai vaikkapa laittaa ruokaa omassa kodissa. Mitä ikinä teettekin, muistakaa kielenoppiminen!

JOS PARINI HALUAA LOPETTAA EOTON, VOINKO SUORITTAA OHJELMAN LOPPUUN ITSEOPISKELUNA?

EOTO-ohjelma on nimenomaan pari- tai ryhmätyöskentelyohjelma, joten et voi suorittaa sitä yksin loppuun. Vaikka parisi ei itse halua jatkaa opiskelua, hän ehkä kuitenkin on valmis ”opettamaan” sinua niin, että tarvittava määrä tunteja tulee täyteen. Mikäli tämä ei onnistu, voit ottaa yhteyttä muihin samojen kielten pareihin ja kysyä, voitko liittyä heidän ryhmäänsä loppuajaksi.

EN OSAA OPETTAA KIELIOPPIA! MISTÄ SAAN APUA?

Älä stressaa kieliopin opettamisen kanssa, sillä EOTOssa ei tarvitse olla opettamisen ammattilainen. EOTOn vahvuus on nimenomaan kommunikointitaidon kehittymisessä, ja sinulla on paljon tietoa arkielämän kielenkäytöstä, kulttuurista ja elämätavoista. Jos haluat, voit tietysti tutustua oman kielesi kielioppiin verkkomateriaalien tai kirjojen avulla.

PARINI EI OLE YLIOPISTO-OPISKELIJA. VOIMMEKO TEHDÄ EOTON?

Vain Jyväskylän yliopiston opiskelija voi suorittaa virallisen EOTOn ja saada ohjelmasta opintopisteet. Kuka tahansa voi kuitenkin suorittaa EOTOn epävirallisesti kielenoppimisen ilosta. Tällaisessa tapauksessa voitte ottaa yhteyttä ohjaajaan ja tulla yhdessä alkutapaamiseen. Vain sinä saat bloginkirjoitusoikeudet ja opintopisteet ohjelmasta. Muuten voitte seurata EOTO-polkua normaalisti, ja EOTOn ideaa ja materiaalipankkia voi käyttää kuka tahansa hyödyksi kielenopiskelussa.

EOTO ON TOSI HYVÄ OPISKELUMUOTO, VOINKO TEHDÄ SEN MONTA KERTAA?

EOTO-ohjelma suoritetaan itseohjautuvasti, ja opiskelija asettaa itse omat tavoitteensa sekä määrittelee kielitaitonsa tason. Tämän takia ohjelman voi suorittaa useammin kuin kerran - kuitenkin enintään 2 kertaa samassa kielessä. Jos haluat suorittaa EOTOn uudestaan, on tärkeää että määrittelet kielitaidon tasosi ja tavoitteesi tarkasti ja neuvottelet asiasta myös ohjaajan kanssa etukäteen.