Autenttisia materiaaleja

Tällä sivulla esitellään muutamia ideoita siitä, minkälaisia autenttisia materiaaleja voitte käyttää kielen oppimisen tukena.

 

 • Tarttukaa tavanomaisten oppikirjatekstien sijaan rohkeasti lehtiartikkeleihin, romaaneihin, runoihin, mainoksiin, sarjakuviin, ruokaohjeisiin ja muihin "oikeisiin" teksteihin. Miettikää, mistä teksteistä on teille oikeasti iloa ja hyötyä.
 • Pienelläkin sanavarastolla pystyy lukemaan esimerkiksi mainoksia ja ymmärtämään maalaisjärjen avulla, mitä mainokset, kyltit ja sanomalehden otsikot ehkä tarkoittavat. Opetelkaa alusta asti arvaamaan ja päättelemään sanojen merkityksiä.
 • Hyödyntäkää radio- ja tv-kanavia, joita löytyy myös internetistä. Ottakaa tavaksi kuunnella tai katsella joka päivä uutiset opittavalla kielellä. Kerratkaa sitten EOTO-tapaamisissa, mitä maailmassa on tapahtunut tapaamisten välillä.
 • Jos lukeminen opittavalla kielellä on vielä vaikeaa, kokeilkaa tätä: lukekaa jokin uutinen ensin äidinkielellä ja etsikää sitten (tai pyytäkää toisianne etsimään) vastaava uutinen opittavalla kielellä. Vertailkaa tekstejä toisiinsa. Voitte alkaa päätellä merkityksiä otsikoista, kuvista ja lyhyistä teksteistä jo hyvin alkeistasolla.
 • Sopikaa joka tapaamiskerraksi jokin puheenaihe, josta keskustelette. Kirjatkaa aihe blogiin muistiin ja valmistautukaa etukäteen esimerkiksi keräämällä sanastoa ja lukemalla aiheeseen liittyviä tekstejä.
 • Esitelkää toisillenne viisi parasta internetsivua, joita oikeasti luette omilla kielillänne. Miksi ne ovat hyviä? Mitä sivuja suosittelisit parillesi?
 • Googlatkaa internetistä keskustelufoorumeita ja chatteja, joissa voitte keskustella ajankohtaisista asioista kohdekielellä myös muiden kuin parinne kanssa.
 • Sopikaa keskenänne erilaisia rutiineja. Kirjoittakaa toisillenne esimerkiksi yksi Whatsapp-viesti joka päivä opiskelemallanne kielellä tai monikielisesti. Alkeistasolla voitte kirjoittaa, mitä teille kuuluu ja mitä minäkin päivänä aiot tehdä /olet tehnyt. Edistyneemmällä tasolla voitte käsitellä jo "syvällisempiä" asioita kuten opiskeluihin liittyviä asioita, tulevaisuuden suunnitelmia ja mielipiteitänne maailman menosta.
 • Kirjoittakaa erilaisia tekstityyppejä opiskelemillanne kielillä: tekstiviestejä, muistilappuja, epävirallisia ja virallisia sähköposteja, työhakemuksia. Miettikää yhdessä, millaisia tekstejä teidän pitää oikeasti kirjoittaa opiskelemallanne kielellä ja millaisia kirjoittamisen taitoja tarvitsette työelämässä. 

  

Case: Miten käyttää elokuvia kielen oppimiseen?

Elokuvien katsominen on hyvä tapa tutustua kieleen ja kulttuuriin. 

Kohdekieltä voi oppia monin eri tavoin ennen elokuvaa, sen aikana ja sen jälkeen. 

HUOM! On tehokkaampaa keskittyä yhden kielen oppimiseen kerrallaan. Voitte siis katsoa yhdessä tapaamisessa elokuvan yhdellä kielellä ja toisessa tapaamisessa toisella kielellä. 

Alla on kaksi esimerkkipolkua, miten voit hyödyntää elokuvia kohdekielen oppimiseen. 

 

 • Esimerkkipolku 1
  • Ennen elokuvaa: Lue Wikipedia-artikkeli elokuvasta tai näyttelijöistä ja poimi hyödyllisiä sanoja ja ilmauksia. Kerää listaa ja käytä sanakirjaa tarvittaessa. (n. 1 tunti)
  • Elokuvan aikana: Katsokaa elokuva tekstityksellä. Bongatkaa sanoja ja ilmauksia, joita tunnistat. Kiinnitä huomiota siihen, miten sanat ja ilmaukset äännetään elokuvassa. Voit pyytää pariasi toistamaan niitä uudestaan. (n. 1,5 tuntia)
  • Elokuvan jälkeen kotitehtävä: Käytä elokuvaa kirjoituksen inspiraationa! Voit kirjoittaa esimerkiksi ystävälle opittavalla kielellä Whatsapp-viestin, jossa kerrot elokuvasta lyhyesti ja perustelet, miksi ystävän tulisi nähdä se. (n. 1 tunti)

 

 • Esimerkkipolku 2
  • Ennen elokuvaa: Valmistaudu elokuvan katsomiseen lukemalla sen teemasta, ohjaajasta ja näyttelijöistä. (n. 1 tunti)
  • Elokuvan aikana: Katsokaa elokuva ilman tekstitystä. Kirjoita itsellesi muistiin hyviä ilmauksia ja uusia sanoja, joita kuulet. Pysäyttäkää elokuva tarpeen vaatiessa, jotta voitte keskustella sen aiheuttamista kysymyksistä. (n. 1,5 tuntia)
  • Elokuvan jälkeen: Katsomisen jälkeen voitte etsiä elokuvasta erikielisiä arvosteluja ja keskustella, mitä mieltä itse olitte elokuvasta. (n. 1 tunti)