Ulos oikeaan maailmaan!

Tällä sivulla esitellään muutamia ideoita siitä, miten voitte opiskella kieltä "oikeassa" maailmassa sellaisissa tilanteissa ja paikoissa, joissa sitä myös oikeasti tarvitsette.

 

 • Miettikää, mitä kommunikaatiotaitoja tarvitsette opiskelemassanne kielessä. Osaatteko viestiä oikein esimerkiksi
  • kaupassa
  • kirjastossa
  • kahvilassa
  • postissa
  • pankkiautomaatilla?

Harjoitelkaa etukäteen pieniä dialogeja erilaisissa asioimistilanteissa kuten kaupassa, elokuvateatterin lippukassalla, kahvilassa ja junassa.

Harjoitelkaa systemaattisesti myös ääntämistä. Natiiveina puhujina voitte antaa mallin toisillenne ja sitten kertoa, missä äänteissä on vielä hiomisen varaa.

Äänittäkää tai videoikaa muutama oikea kielenkäytön tilanne ja analysoikaa niitä yhdessä. Voitte miettiä esimerkiksi, millaista kieltä tilanteessa käytettiin ja käytetään yleensä, miten vuorovaikutus toimi sekä millaisia strategioita voi käyttää, kun ei ymmärrä. 

 

Alla on vielä muita ideoita tapaamisiin: 

 

 • Käykää tapaamisissanne eri paikoissa esim. ruokakaupassa, kirpputorilla, museoissa ja vaateostoksilla. Harjoitelkaa eri paikkoihin sopivia fraaseja ja keskusteluja opiskelemillanne kielillä. 

 

 • Ottakaa selvää, mitä kaikkea parinne tekee Internetissä äidinkielellään, mitä lehtiä hän lukee ja mitä musiikkia kuuntelee. Kokeilkaa samaa perässä!

 

 • Etsikää internetistä keskustelupalstoja, joilla keskustellaan teille kiinnostavista aiheista. Vastatkaa viesteihin ja kerätkää uutta sanastoa.

 

 • Yhdistäkää opittava kieli arjen rutiineihin: hampaita pestessä voi hyvin kuunnella esimerkiksi ranskankieliset uutiset Afrikasta, ja paikallislehden lisäksi voi joka aamu vilkaista, mitä maailmassa on tapahtunut esimerkiksi Jornal do Brasil -lehden mukaan! Voitte kehittää rutiineja myös päivittäiseen kielenoppimiseen ja esimerkiksi kerrata opittuja asioita edes muutaman minuutin ajan joka päivä. Voitte myös luvata itsellenne opetella esim. 5 uutta sanaa päivässä.

 

 • Hyödyntäkää sosiaalista mediaa, esimerkiksi kuvia, videoita ja kirjoitettuja tekstejä. Voitte myös tuottaa sisältöä opiskelemillanne kielillä. Kirjoittakaa kommentteja Instagram- ja Facebook -postauksiin, osallistukaa Jodel- ja Twitter -keskusteluihin ja tehkää TikTok-videoita. 

 

 • Käykää varsinaisten tapaamisten lisäksi yhdessä bileissä ja muissa opiskelijatapahtumissa. Pysykää kohdekielissä keskenänne, vaikka muut puhuisivatkin englantia. Harjoitelkaa pienien tarinoiden ja esim. vitsien kertomista.

  

Case: Miten yhdistää kokkaaminen ja kielen oppiminen?

Yhdessä kokkaaminen tai leipominen luo mukavan epämuodollisen ilmapiirin kielen oppimiseen. Ennen ruuanlaittoa on monia mahdollisuuksia harjoitella kielenkäyttöä. Voitte esim. etsiä ja lukea reseptejä yhdessä ja kirjoittaa kauppalistaa sekä käydä kaupassa ostamassa ainekset. Ruokaa laittaessa ja syödessä voi lisäksi keskustella ruokakulttuuriin ja tapoihin liittyvistä kysymyksistä. Alla on esimerkkejä tästä:

 

 1. Esimerkkipolku (yhteensä noin 3-3,5 tuntia)
 • 1. tapaaminen: Juttelua ruoka-aiheesta (45-60 min.)
  • Keskustelua lempiruuista, mitä yleensä syö, kokkaa tai leipoo...
  • Reseptien etsiminen ja lukeminen yhdessä
  • Tavallisten ruuanlaiton ohjeiden ja muun sanaston oppiminen
  • Kotitehtävä: Valitun reseptin lukeminen ja kauppalistan kirjoittaminen

 

 • 2. tapaaminen: Kaupassa käyminen yhdessä (30 min.)
  • Ruokasanojen harjoittelu, esim. eri tuotteiden nimien opettelu
  • Tyypillisten kauppafraasien harjoittelu ja käyttäminen

 

 • 3. tapaaminen: Ruuan laittaminen tai leipominen
  • Reseptin lukeminen yhdessä
  • Ruuan laittaminen tai leipominen ja opittavan kielen käyttäminen (ohjeet, raaka-aineet...)
  • Pöydän kattaminen
  • Syöminen ja keskustelu kulttuurista, tavoista yms.