Akateemiset opiskelutaidot -sivusto auttaa kehittämään opiskelukykyä

Hei opiskelija,

Movin Akateemiset opiskelutaidot -sivuston tarkoituksena on auttaa sinua kehittämään opiskelukykyäsi ja siten vahvistamaan akateemista asiantuntijuuttasi. Akateeminen asiantuntijuus koostuu oman alasi erikoisosaamisen lisäksi muun muassa monikielisestä tiedeviestinnästä sekä vuorovaikutusosaamisesta. Kun opiskeluun liittyvät yleiset ja alakohtaiset taidot ovat hallussa, tuntuu opiskelu myös vaivattomammalta ja vähemmän kuormittavalta.

Voit lukea sivuja ymmärtääksesi paremmin, mitä jo osaat ja mistä voit oppia lisää. Tiedätkö esimerkiksi, millainen prosessi esimerkiksi tieteellinen kirjoittaminen on? Millaisia uskomuksia sinulla on kielen oppimisesta? Mitä eroa on kuulemisella ja kuuntelemisella? Tai millaista osaamista tarvitset etävuorovaikutukseen?

”Tällä hetkellä akateemisten työmarkkinoilla kaikkein tärkeimmät taidot ovat
kyky oppia ja omaksua uutta sekä itseohjautuvuus/oma-aloitteisuus.
Nämä taidot ovat viiden tärkeimmän osaamisen joukossa koulutusalasta
tai työtehtävästä riippumatta."
- Aarresaari-verkoston analyysi työelämän osaamistarpeista ja
yliopisto-opiskelun tuottamasta osaamisesta (Outi Suorsa, Juha Sainio, 2020)

Linkki Akateemiset opiskelutaidot -sivustolle: https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/akateemiset-opiskelutaidot.