Kie­li­kes­kuk­sen tar­joa­ma hen­ki­lös­tö­kou­lu­tus

Kielikeskus tarjoaa henkilöstökoulutuksena lyhyitä viestintä- ja kielikursseja yliopiston koko henkilökunnalle. Yliopiston kielipolitiikan linjausten mukaan suunniteltu koulutus painottuu kirjoitus- ja puheviestintään, suomeen toisena kielenä sekä englantiin. Koulutukset tarjoavat tukea työelämän kirjalliseen viestintään ja suulliseen vuorovaikutukseen. Suomi toisena kielenä -kursseja tarjotaan alkeista työelämässä tarvittaviin perustaitoihin. Englannin kielessä tarjonta kattaa erilaisia kursseja kielitaidon aktivoinnista puhumisen hienosäätöön. Kaikki kurssit on suunniteltu niin, että niille on helppo osallistua työn ohessa.  

Uutuutena henkilöstökoulutustarjonnassa on Each one Teach One -ohjelma, jossa osallistujat opettavat toisilleen omaa kieltään ja opiskelevat parinsa kieltä.

Tutustu viestinnän ja kielten koko henkilöstökoulutustarjontaan tai kysy lisää kehittämispäällikkö Mikko Jäkälältä, mikko.jakala@jyu.fi