Kielikeskuksesta Monikielisen akateemisen viestinnän keskus (Movi) 1.8.2019 alkaen

Construction site photo.jpg

Kielikeskus valmistautuu vastaamaan tulevaisuuden koulutushaasteisiin entistä vahvemmin. Elokuun alusta kielikeskuksen toiminta järjestäytyy Monikielisen akateemisen viestinnän keskukseksi. Yliopiston hallitus on jo käsitellyt nimenmuutoksen ja kevään aikana tehdään tarvittavat täsmennykset yliopiston johtosääntöön. Uusi nimi on hieman pitkä, joten tuttujen kesken tulemme käyttämään lempinimeä Movi. Kerromme muutoksesta lisää kevään aikana.

You gotta Movit Movit 😊 

"Hallitus keskusteli esityksestä kielikeskuksen nimenmuutokseksi muotoon Monikielisen akateemisen viestinnän keskus – Centre for Multilingual academic communication 1.8.2019 alkaen. Ehdotettu uusi nimi kuvaa paremmin Kielikeskuksen laajempaa roolia yliopiston koulutuskokonaisuudessa. Hallitus totesi kielikeskuksen nimen muutoksen olevan hyvä ja perusteltu esitys. Asia valmistellaan päätettäväksi kevään 2019 aikana."