Kielikeskus luo EduFuturan kanssa siltaa korkea-asteelle


Edufutura logo.png
EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteistyötä. Ammattikoulutuksen ja lukioiden osallisuus EduFutura-yhteistyössä yhdessä korkeakoulujen kanssa on avannut uuden ja ainutlaatuisen toimintamallin, joka mahdollistaa entistä joustavammat opinpolut ja oppimisen raikkaan uudistamisen.

Kielikeskuksen ja EduFuturan välisen yhteistyön yhtenä päämääränä on vahvistaa lukion ja korkeakoulun välistä yhteistyötä ja sujuvoittaa lukiolaisten siirtymistä kohti korkeakouluopintoja. Siirtymävaiheeseen on suunniteltu Mind the gap -kurssia, joka on alkuvaiheessa suunnattu lukiolaisille. Kurssin tarkoitus on tukea opiskelijaa yleisissä kieli- ja viestintävalmiuksissa ja perehdyttää korkeakouluopintoihin. Kurssin suunnittelu käynnistyi syksyllä 2018, ja mukana työssä on edustajia Jyväskylän yliopiston kielikeskuksesta, Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja jyväskyläläisestä Schildtin lukiosta. Pilottikurssi toteutetaan syksyllä 2019.

Tarkoituksena on luoda uudenlaista ulottuvuutta toisen ja kolmannen asteen opintojen välille ja vahvistaa lukiolaisten akateemisia taitoja entisestään. 

Lisätietoja: Jonna Riikonen (jonna.a.riikonen@jyu.fi)

EduFuturan verkkosivut: https://www.edufutura.fi/