Mitä tulee ottaa huomioon teknologiavälitteisessä yhteistyössä?

Tilanne on uusi meille kaikille niin opettajille kuin opiskelijoille. Olemme yhdessä oppimassa uudenlaista tapaa tehdä yhteistyötä, joten pyritään ymmärtämään ja auttamaan toisiamme.

Teknologiavälitteiseen viestintään liittyvä osaaminen on nykypäivän keskeinen työelämätaito, jota kannattaa kehittää jo opiskeluaikana. Nyt jos koskaan on hyvä tilanne sen harjoitteluun!

Tätä osaamista on esimerkiksi: 

 • Erilaisten yhteistyöalustojen tuntemus (esim. Teams, Zoom, GoogleDocs)
 • Osallistumisen ja osallistamisen taidot teknologiavälitteisesti
 • Oma asenne teknologiavälitteistä viestintää kohtaan:
 • Oletko avoin oppimaan uutta? Voisitko kokeilla rohkeasti? Kaikki ovat yhdessä oppimassa!
 • Onko teknologiavälitteinen yhteistyö mielestäsi “pakollinen paha” vai yhteistyötä siinä missä kasvokkainenkin?
 • “Haittaako” teknologiavälitteisyys yhteistyötä vai voisiko se jopa tarjota mahdollisuuksia tehdä siitä laadukkaampaa? Teknologia tarjoaa monia erilaisia tapoja osallistua vuorovaikutukseen.

Käytännön asiat:

 • Selvitä, mitä laitteita osallistumiseen vaaditaan. Pyydä tietoa ohjaajalta/opettajalta, jos tietoa ei ole esimerkiksi kurssin verkkoympäristössä tai lähetetyissä ohjeistuksissa.
 • Huolehdi, että omat laitteesi (kamera, mikrofoni, nettiyhteys, kuulokkeet) toimivat.
 • Tutustu keskustelualustaan (esim. Zoom, Collaborate LTI, Google Meet) jo ennakkoon. Jos olet epävarma keskustelualustan käyttämisessä, pyydä opettajalta / ohjaajalta, että voisit kokeilla alustan käyttämistä esim. 15 minuuttia ennen tapaamisen alkamista. Jos koet tarvetta harjoitella jo aikaisemmin, ota yhteyttä opettajaan.
 • Osallistu etätapaamiseen rauhallisessa ympäristössä, älä tee samalla muuta.
 • Jos olet pitkän aikaa hiljaa, mykistä mikkisi. Se parantaa yhteyden äänenlaatua.
 • Jos yhteys on heikko, voi olla parempi käyttää alussa videokuvaa ja sen jälkeen siirtyä kuvattomaan keskusteluun.
 •  Siltä varalta, että verkkoyhteytesi katkeaa, varmista, että kokouksen liittymislinkki on saatavillasi.

Vuorovaikutus ja osallistuminen:

 • Sopikaa ryhmänne kanssa, miten ilmaisette haluavanne puheenvuoron (esim. pyydä puheenvuoroa -näppäin tai käsi ylös). Pieniä äännähdyksiä tai muita nonverbaalisia vihjeitä, joilla puheenvuoro tyypillisesti kasvokkaistilanteessa otetaan, ei välttämättä huomaa videokuvan välityksellä.
 • Keskustelun toteutumisesta ovat kaikki yhdessä vastuussa: verkkokeskustelussa joudutaan puhumaan keskustelun kulusta ja pitämään korostetummin huolta siitä, pystyvätkö kaikki osallistumaan siihen. Esimerkiksi kysykää kysymyksiä tai mielipiteitä hiljaisemmilta osallistujilta.
 • Kannattaa huomioida, että jos videokuva puuttuu, miten huolehditaan siitä, että asioista on riittävän hyvä yhteisymmärrys. Mitä on esimerkiksi hiljaisuuden taustalla?
 • Sopikaa, mitä kautta viestitään, jos joku keskustelijoista tippuu keskustelusta kesken kaiken pois (esim. netti pätkii, jotain muuta odottamatonta tapahtuu). Tässä voi hyödyntää esim. sovelluksen chat-ominaisuutta, whatsappia tai sähköpostia. 
 • Kuunteleminen on äärimmäisen tärkeää! Jos et saa toisten puheesta selvää, pyydä toistamaan. Tätä voi joutua tekemään teknologiavälitteisessä viestinnässä paljon enemmän kuin kasvokkain.
 • Pitäkää huolta siitä, että keskustelu on sävyltään kunnioittavaa ja rakentavaa. Tutkivuus, analyyttisyys ja kriittisyys eivät tarkoita töykeää ja loukkaavaa esittämistapaa. Epäkunnioittava viestintä tulisi ottaa puheeksi ryhmässä ja kertoa siitä myös kurssin opettajalle/ohjaajalle.