Movissa avoinna kolme yliopistonlehtorin tehtävää

Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksessa on haettavana kolme nelivuotista yliopistonlehtorin tehtävää.

Haettavana ovat yliopistonlehtorin tehtävät, joiden aloina ovat englanninkielinen tiedeviestintä, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus yliopistotutkinnoissa sekä akateeminen opiskelukyky.

- Movin rooli yliopiston toimintojen kehittäjänä ja strategian toteuttajana monipuolistuu entisestään. On tärkeää, että myös henkilöstörakenne vastaa paremmin muuttunutta toimintakenttää, Movin johtaja Peppi Taalas sanoo.

Avoinna olevat tehtävät eivät ole yksittäisiin kieliin sidottuja vaan vastaavat kaikkia kieli- ja viestintäopintoja täydentäen Movin monikielistä ajattelua ja toimintaa esimerkiksi UVK-opinnoissa.

- Se, että tehtävät on mahdollistettu, osoittaa tulevaisuuteen suuntautuvaa ajattelua yliopiston johdolta, Taalas sanoo.

Yliopistonlehtorien paikat on asetettu hakuun 27.1. ja hakuaikaa on helmikuun loppuun saakka. Hakeminen tapahtuu Saima-järjestelmän kautta.

Linkit tehtäväkuvauksiin ja hakuihin:

Lisätietoja: 

Peppi Taalas
johtaja
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
peppi.taalas@jyu.fi
+358505541720