Suomen Yrittäjät: Monipuolinen kielitaito on tärkeä yrityksille – kielitaidon merkitys vahvassa kasvussa

Kielitaito on tärkeä valtaosalle yrityksiä: erittäin tärkeä 27 prosentille ja melko tärkeä 31 prosentille yrityksistä. Neljännes kertoo, että vieraiden kielten osaamisen tarve kasvaa tulevaisuudessa. ”Viennistä elävän pienen kansakunnan pitää panostaa kielitaitoon, jos se haluaa menestyä”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi.

Ote artikkelista:

Teollisuudessa ja isommissa yrityksissä kielitaidon merkitys kasvaa

Yrityksistä 24 prosenttia kertoo, että kielitaidon merkitys kasvaa tulevaisuudessa, eniten teollisuudessa ja yli kymmenen työllistävissä yrityksissä. Vain kaksi prosenttia yrityksistä arvioi, että vieraiden kielten osaamisen tarve vähenee.

Eniten kielitaitoa tarvitaan asiakaspalvelussa (55 %), myynnissä (35 %) ja viestinnässä (28 %). Kielitaidon tarve on merkittävä myös markkinoinnissa (22 %) ja teknologian käyttöönotossa (16 %). T

eknologia, tuotanto ja prosessikehitys korostuvat teollisuudessa. Monipuolisimmat kielitaitotarpeet ovat teollisuudessa ja pääkaupunkiseudun yrityksissä.

Lue koko teksti: https://www.yrittajat.fi/tiedotteet/654180-kysely-monipuolinen-kielitaito-tarkea-yrityksille-kielitaidon-merkitys-vahvassa