Henkilökunnalle

Jyväskylän yliopiston strategian mukaisesti henkilökunta kehittää opetusta tutkimusperustaisesti monitieteisessä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Monitieteinen ja kansainvälinen yhteistyö edellyttävät monikielistä ja kulttuurienvälistä osaamista substanssiosaamisen rinnalle.


Jyväskylän yliopisto on monitieteinen ja vuorovaikutteinen kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja yhdistävä yhteisö. (Yliopiston strategia 2019)

futuuri2.jpg

 

”Erilaisuuden, monipuolisen osaamisen ja yhteenkuuluvuuden arvostaminen läpileikkaavat toimintaamme. Monikulttuurinen ja kansainvälinen, jokaista yksilöä arvostava ja inspiroiva yhteisömme on rikkautemme.” (Yliopiston strategia 2019) 

Movi tarjoaa yliopiston henkilökunnalle tukea ja työkaluja, jotta strategian tavoitteet voidaan saavuttaa