Henkilökunnalle

”Erilaisuuden, monipuolisen osaamisen ja yhteenkuuluvuuden arvostaminen läpileikkaavat toimintaamme. Monikulttuurinen ja kansainvälinen, jokaista yksilöä arvostava ja inspiroiva yhteisömme on rikkautemme.” (Yliopiston strategia 2019)

Monitieteinen ja kansainvälinen yhteistyö edellyttävät monikielistä ja kulttuurienvälistä osaamista substanssiosaamisen rinnalle. Tältä sivulta löydät keinoja kansainvälistyä Movin tukemana. Kannustamme lähtemään myös henkilöstö- tai opettajavaihtoon. Näistä mahdollisuuksista lisätietoa yliopiston ohjesivuilta

Miten sinä haluat kehittää omaa kansainvälistymisosaamistasi?

Movi tarjoaa yliopiston henkilökunnalle tukea ja työkaluja vuorovaikutusosaamisen kehittämiseen:

Lisätietoja monikielisyyteen ja kulttuurienväliseen viestintään liittyvästä tilauskoulutuksesta Mikko Jäkälältä, mikko.jakala@jyu.fi

Jyväskylän yliopiston strategian mukaisesti henkilökunta kehittää opetusta tutkimusperustaisesti monitieteisessä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Jyväskylän yliopiston kielipolitiikka toimii kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana:
Jyväskylän yliopiston kielipolitiikka
Jyväskylän yliopiston kielipolitiikan toimenpideohjelma


Jyväskylän yliopisto on monitieteinen ja vuorovaikutteinen kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja yhdistävä yhteisö. (Yliopiston strategia 2019)