Ohjaajalle

Yliopistomme johtosäännön mukaan kansainvälistymistä tuetaan mm. monipuolisilla kieli- ja viestintäopinnoilla, joita MOVI järjestää. Kansainvälistymisosaamista voi MOVIssa kehittää monin tavoin. Opiskelijoille tarjotaan vaihtojen lisäksi runsaasti työkaluja kotikansainvälistymiseen.

Yliopiston strategian mukaan suunnitelmallinen kansainvälistyminen on osa jokaisen Jyväskylän yliopiston opiskelijan opintoja. Strategiassa painotetaan myös kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkinto-ohjelmien integroitumista yliopistoon. (Yliopiston strategia 2019)

KielikeskusLuentoI_21_pieni.jpg

 

 

 

Movin opintotarjonta

Monipuolista kielitaitoa ja kulttuurienvälistä osaamista tarvitaan elämän eri osa-alueilla. Työmarkkinoilla hyvä ja monipuolinen kielitaito sekä kulttuurienvälinen osaaminen ja monipuoliset viestintätaidot ovat kilpailuvaltti. Movin kielivalikoimasta löytyy kattava valikoima eri kielten kursseja. Myös Movin muut kansainvälisyyttä tukevat kurssit sopivat erityisen hyvin sekä vaihtoonlähtijöille että kotikansainvälistymiseen. Yksi hyvä tapa kansainvälistyä opintojen kautta on myös pareittain tapahtuva Each One Teach One -opiskelu. 

Kie­li­har­joit­te­lu

Joillain Movin opintojaksoilla pääsee myös testaamaan kielitaitoa ja monikulttuurista osaamistaan ulkomailla

Vaihtoon?

Jyväskylän yliopistolla on lukuisia erilaisia yhteistyöyliopistoja ympäri maailmaa, joissa pääsee syventämään sekä kielitaitoa että kulttuurienvälisiä valmiuksia. Jyväskylän yliopistossa opiskelijavaihtoa järjestää kansainväliset palvelut. Kansainvälisten palveluiden verkkosivuilta saat tietoa vaihtokohteista, hakuajoista sekä muista vaihtoon liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Kie­li­to­dis­tuk­set ja -tes­tit

Joihinkin vaihto-ohjelmiin vaaditaan todistus kielitaidosta. Lisätietoa kielitaitotodistuksista ja virallisista kielitesteistä.

Vaih­don tai har­joit­te­lun jäl­keen

Vieraalla kielellä opiskelun perusteella voi hakea opintopisteitä. 

Mo­ni­kie­li­nen kult­tuu­rien­vä­li­nen osaa­mi­nen, MoKO

Monikielinen kulttuurienvälinen osaaminen (MoKO) antaa Jyväskylän yliopiston tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille mahdollisuuden nostaa esiin opintojen aikana kertynyt osaaminen ja panostus kansainvälistymiseen, joka kootaan MoKO-todistukseen. 

Kulttuurienvälinen osaaminen ja kielitaito voivat vahvistua lukuisilla kursseilla tai opiskelijan toimiessa esimerkiksi kansainvälisenä tuutorina. Kansainvälistymisvalmiuksia vahvistavat kurssit voivat sisältyä eri opintokokonaisuuksiin, tai ne voivat olla myös yksittäisiä kursseja ja/tai kieliopintoja. MoKO-todistuksessa näkyvät kielitaitoa ja kulttuurienvälistä osaamista vahvistavat kurssit, mikä auttaa hahmottamaan ja todentamaan opiskelijan saavuttamaan monikielistä kulttuurienvälistä osaamista.

Lue lisää MoKO-todistuksesta sivuiltamme.