Ohjaajalle

Opiskelija tarvitsee monipuolista kielitaitoa ja kulttuurienvälistä osaamista elämän eri osa-alueilla, ja nämä taidot ovat osa akateemista asiantuntijuutta. Työmarkkinoilla hyvä ja monipuolinen kielitaito sekä kulttuurienvälinen osaaminen ja monipuoliset viestintätaidot ovat kilpailuvaltti. Kansainvälistymisosaamista voi Movissa kehittää monin tavoin. Opiskelijoille tarjotaan vaihtojaksojen lisäksi runsaasti työkaluja kotikansainvälistymiseen.

Yliopiston strategian mukaan suunnitelmallinen kansainvälistyminen on osa jokaisen Jyväskylän yliopiston opiskelijan opintoja. (Yliopiston strategia 2030)

KielikeskusLuentoI_21_pieni.jpg

 

 


Movi tar­jo­aa työ­ka­lu­ja opiskelijalle

 • omien asenteiden pohdintaan
  • e.g. How does the student show respect towards difference?
 • tietojen hankkimiseen
  • e.g. Is the student aware of what knowledge and skills they need in international work life?
 • taitojen kehittämiseen
  • e.g. How can the student establish and maintain interpersonal relationships?
  • Can the student cope with the complexity of cultural and linguistic phenomena?
  • Does the student understand people from different backgrounds?
 • strategioiden vahvistamiseen
  • e.g.  Can the student manage uncertainty and ambiguity?

Näitä taitoja opiskelija saa Movissa esim.

Taitoja opiskelija pääsee Movin kautta harjoittelemaan myös ulkomailla 

Vaihtoon?

Jyväskylän yliopistolla on lukuisia erilaisia yhteistyöyliopistoja ympäri maailmaa, joissa pääsee syventämään sekä kielitaitoa että kulttuurienvälisiä valmiuksia. Jyväskylän yliopistossa opiskelijavaihtoa järjestää kansainväliset palvelut. Kansainvälisten palveluiden verkkosivuilta saat tietoa vaihtokohteista, hakuajoista sekä muista vaihtoon liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Movi on apuna myös, kun tarvitaan

Mo­ni­kie­li­nen kult­tuu­rien­vä­li­nen osaa­mi­nen, MoKO

Monikielinen kulttuurienvälinen osaaminen (MoKO) antaa Jyväskylän yliopiston tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille mahdollisuuden nostaa esiin opintojen aikana kertynyt osaaminen ja panostus kansainvälistymiseen, joka kootaan MoKO-todistukseen. 

Kulttuurienvälinen osaaminen ja kielitaito voivat vahvistua lukuisilla kursseilla tai opiskelijan toimiessa esimerkiksi kansainvälisenä tuutorina. Kansainvälistymisvalmiuksia vahvistavat kurssit voivat sisältyä eri opintokokonaisuuksiin, tai ne voivat olla myös yksittäisiä kursseja ja/tai kieliopintoja. MoKO-todistuksessa näkyvät kielitaitoa ja kulttuurienvälistä osaamista vahvistavat kurssit, mikä auttaa hahmottamaan ja todentamaan opiskelijan saavuttamaan monikielistä kulttuurienvälistä osaamista.
Lue lisää MoKO-todistuksesta sivuiltamme.

Moving Mindsets_merkki_teksti

Jyväskylän yliopiston kielipolitiikka toimii kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana:
"Kielipolitiikka edistää dynaamista monikielisyyttä, kykyä reagoida joustavasti ja nopeasti viestinnällisiin tilanteisiin, valmiutta käyttää osittaistakin kielitaitoa sekä avarakatseisuutta ja positiivista asennetta eri kieliä ja erilaista kielenkäyttöä kohtaan. Moderniin monikielisyyteen kuuluu kielten luonteva ja joustava rinnakkaiskäyttö erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa." (s. 1)

Kansainvälisten palveluiden ylläpitämä HOPS-ohjaajien sivu: 
https://uno.jyu.fi/fi/ohjeet/opintoasiat/hops-ohjaajan-ohjeet/kansainvalistyminen