Akateemisen asiantuntijuuden kehittyminen -tutkimus- ja kehittämishanke (AAKE)

Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskus ja Koulutuksen tutkimuslaitos ovat käynnistäneet opetuksen ja oppimisen kehittämiseen liittyvän seurantatutkimuksen, jossa kyselyiden ja haastatteluiden avulla seurataan yliopiston opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymistä kandidaatintutkinnon ajan. Kyselyt toteutetaan ensimmäisen opiskeluvuoden alussa sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen opiskeluvuoden lopussa. Kyselyt ja niihin liittyvät ryhmänohjaustilanteet ovat osa uusiutuvia viestintä- ja kieliopintoja

AAKE:n teoreettinen viitekehys

AAKE koostuu kolmesta näkökulmasta, jotka kytkeytyvät toisiinsa.

Aake-kuvio

 

Aikataulu

  • Kyselyjen pilottivaiheen suunnittelu:  kevät 2018 - syksy 2018
  • Kyselyjen pilotointi: syksy 2019 - kevät 2021 
  • Kyselyt kaikissa meneillä olevissa UVK-toteutuksissa syksystä 2021 alkaen

Kyselyn taustaa

Yhteystiedot

Hankkeen vastuulliset johtajat

Hankkeen tutkijat

Yhteistyössä

  • Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
  • Koulutuksen tutkimuslaitos
  • UVK:n kautta kaikki Jyväskylän yliopiston kandidaattiohjelmat