Hankkeet

Yli­opis­ton si­säi­set tut­ki­mus- ja ke­hit­tä­mis­hankkeet  68_University_144x72.png

Kan­sal­li­set ja kan­sain­vä­li­set pro­jek­tit  71_Earth_150x150.png

Sisäisten kehittämishankkeiden lisäksi henkilökuntaamme on mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa ja hankkeissa.