Julkaisut

  • Lehtonen, 2020. Korkeakoulutukseen pääsyn esteitä madaltamassa – INTEGRA-hanke. Yhdessä kohti osaajien Suomea - oivalluksia maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnasta. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja 63  (s. 61 - 71).