Koulutuksen sisältö

Kehitettävä koulutusmalli sisältää kieli-, työelämä- ja yhteiskuntaopintoja (30 op) ja oman alan sisältöopintoja (5 - 10 op) sekä opiskelijoiden henkilökohtaisen koulutussuunnitelman laatimisen (5 op).

Hankkeessa jatkokehitetään kahta koulutuspolkua (A ja B), joilla palvellaan sekä juuri maahan tulleita että jo maassa pitempään olleita opiskelijoita. Koulutuspolut ovat laajuudeltaan samanlaisia, mutta niiden painotukset ovat erilaiset kielitaidon kehittämisen näkökulmasta. Koulutuspolku A on kieliopintojen alkuvaiheessa oleville, koulutuspolku B taas on jo pitempään maassa olleille ja kielitaidossaan edistyneille.

Opiskelijoilla on suomen lisäksi myös englannin opintoja ja halutessaan mahdollisuus opiskella myös ruotsia. Sisältöaineiden opinnoista vastaa Avoin yliopisto. Lisäksi voidaan neuvotella tiedekuntien kanssa erillisopinto-oikeuksista, mikäli sopivia sisältöaineiden opintoja ei ole Avoimessa tarjolla tai opiskelija tarvitsee maisteritason opintoja. Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt keskeiset ja opiskelijoille relevantit työelämä- ja yhteiskuntataitojen sisällöt nivotaan osaksi kieli- ja oppiainesisältöjä.