Opiskelijalle

JYU.INTEGRA-kielikoulutuksessa yhdistetään eli integroidaan kieli- ja oman alan opintoja niin, että opinnot tukevat suomen kielen, akateemisten taitojen ja oman alan sisältöjen opiskelua suomeksi. Samalla tuetaan opiskelijan integroitumista suomalaiseen yliopistomaailmaan ja yliopiston opiskelukulttuuriin.

Koulutus ei ole yliopiston tutkintokoulutusta eikä siitä voi automaattisesti jatkaa suoraan opiskelemaan tutkintoa yliopistossa tai korkeakoulussa, mutta JYU.INTEGRA-koulutus ja sen aikana saatu ohjaus tukevat yliopiston tutkinto-opiskelijaksi hakemista sekä asiantuntijatehtäviin työllistymistä omalla alalla.

INTEGRA-koulutuksen ydinasiat

integraetu.jpg   

Viereisestä JYU.INTEGRA-esitteestä voit lukea tarkemmin,
millainen koulutus on. 

 

 

 

INTEGRA-koulutus on kielikoulutusta, jossa on mukana myös opiskelijan oman alan yliopisto-opintoja.


Koulutuksen laajuus on 45 opintopistettä (op):

  • 24 op suomen kieltä
  • 6 op englannin kieltä
  • 5–10 op oman koulutusalan tai muita opintoja
  • 5 op ohjausta

INTEGRA-koulutusmalli

Koulutuksen alussa SIMHEn ohjaushenkilö (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) ja opiskelija laativat yhdessä opiskelijalle henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), johon kuuluu mm. kielitaidon kartoitus ja oman alan koulutusopintojen suunnittelu. Säännölliset henkilökohtaiset ja ryhmäohjaukset ovat osa koulutusta.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto järjestää opiskelijan oman alan koulutusopinnot, jotka sovitaan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Jos sopivia opintoja ei ole mahdollista järjestää avoimessa yliopistossa tai opiskelija tarvitsee maisteritason opintoja, voidaan sopia/neuvotella yliopiston tiedekuntien kanssa opiskelijalle erillinen opinto-oikeus. Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden keskeiset ja opiskelijoille relevantit työelämä- ja yhteiskuntataitojen sisällöt ovat osa kieli- ja oppiainesisältöjä.

Koulutuksen loppupuolella jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen jatkosuunnitelma siitä, mihin opiskelija jatkaa koulutuksen jälkeen.