Yhteistyö

INTEGRA-hankkeessa on kehitetty yliopiston kieli- ja sisältöopintoja integroiva koulutusmallissa tavoitteena on ollut luoda malli, joka on jalkautettavissa ja vakiinnutettavissa myös muihin korkeakouluihin.

Kehitystyössä tärkeänä päämääränä on ollut mallin rakentaminen niin, että koulutus voi toimia mm. omaehtoisena kotoutumiskoulutuksena, jolloin opiskelija voi saada työttömyysetuutta. Hankkeessa kehitetty malli onkin yksi tapa tukea maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan, edistää monikielistä osaamista sekä kehittää yliopistopedagogiikkaa. Tärkeässä roolissa hankkeessa on ollut monensuuntainen ja monialainen yhteistyö eri toimijoiden, kuten TE-palveluiden ja kotoutumispalveluiden, välillä.

Integra_ykk.jpg