Kielitaidon validointi osana opiskelijavalintaa (Academic Readiness Screening)

Monikielisen akateemisen viestinnän keskus on yhteistyössä strategisen kehittämisen yksikön (nykyisen toiminnanohjauksen vastuualue) vuodesta 2015 kehittänyt kansainvälisten maisteriohjelmien kanssa yhdessä toteutettua tehtäväkokonaisuutta osana kielitaidon arviointia ja opiskelijavalintaa. Kyseinen tehtäväkokonaisuus rakentuu tehtävistä, joilla pyritään arvioimaan hakijan akateemisia valmiuksia, erityisesti kielitaitoa osana laajempaa kokonaisuutta. Tämä academic readiness screening* on kehittämistyötä, jossa ovat olleet alusta asti mukana kasvatustieteiden kansainväliset maisteriohjelmat (nykyisin yhdistetty Master’s Degree Programme in Educational Sciences - EDUMA) ja Kauppakorkeakoulun CEM (Corporate Environmental Management)-ohjelma. Vuoden 2020 valintakierroksella Matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan nanotieteiden, matematiikan ja Nuclear and particle physics -ohjelmat tulivat mukaan pilotoimaan prosessia.

Yliopiston yleisiin valintaperusteisiin tämä vaihtoehto on lisätty 2016 ja vuonna 2017 se lisättiin myös mahdollisena osana väitöskirjatutkijoiden kielitaidon arviointia. Vuoden 2020 valintaperusteisiin EDUMA päätyi valitsemaan screeningin ainoaksi kielitaidon validoinnin muodoksi.

Kehittämistyön tavoitteena on tarkastella kielitaitoa osana laajempaa akateemista kokonaisuutta, ei irrallisena validoiduin testein todettuna taitona. Nykyresursseilla validoidut kansainväliset kielitestit ovat edelleen virallinen kielitaidon osoituksen vaatimus. Academic readiness screening täydentää virallista testitulosta antaen sekä laitokselle että Movin opettajille arvokasta ja monipuolista tietoa yliopistoon valittavien opiskelijoiden osaamisesta. Pilotissa olevat opiskelijat ovat kokeneet tehtävän mielekkäänä sillä se antaa heille myös kuvaa yliopistossamme vaadittavan osaamisen tasosta.

Kehittämistyö on jatkoa Koulutusneuvoston alaiselle hankkeelle Language proficiency and academic performance: Insights into international MA programs (2014–), jossa on seurattu opiskelijoiden opintojen etenemistä kaikissa Jyväskylän yliopiston kansainvälisissä maisteriohjelmissa vuodesta 2014 vuoteen 2017.

Lisätietoja kehittämistiimi: Anna Gröndlund (anna.gronlund@jyu.fi), Lisa Lahtela (lisa.lahtela@jyu.fi), Miia Konttinen (miia.konttinen@jyu.fi) ja Peppi Taalas (peppi.taalas@jyu.fi)

----------------------------------------

*) Academic readiness on käsitteenä moniulotteinen. Kehittämistyössä pyrimme myös käsitteen määrittelyyn omaan toimintaamme soveltuvaksi. Kirjallisuutta asiasta löytyy jonkin verran. Omaan käyttöömme on tuntunut sopivan tässä vaiheessa erityisesti seuraavat:

Barnes, W., Slate, J. & Rojas-LeBouef, A. 2010. College-readiness and academic preparedness: The same concepts? Current issues in Education, Vol. 13, Issue 4.
Cliff, A. & Hanslo, M. 2009. The design and use of ‘alternate’ assessments of academic literacy as selection mechanisms in higher education. Journal of Southern African Linguistics and Applied Language Studies. Vol. 27, Issue 3.
Conley, Mark. 2007. The Challenge of College Readiness. Educational Leadership. Vol. 64, Issue 7.