Know­Hau tu­kee opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tia ja opis­ke­lu­kykyä Jy­väs­ky­län yli­opis­tos­sa

Luna, Loke ja Sulo -Kaverikoira

Teksti julkaistu alun perin Suomen kielikeskusten verkoston (Finelc) tiedotuslehdessä 4/2018


Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskus, Student Life[1], Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta sekä Kennelliiton Kaveri- ja lukukoirat[2] aloittivat yhteistyössä hankkeen, jossa kaveri- ja lukukoiratoimintaa tuodaan kampukselle edistämään opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä. Yhdysvalloissa ja Kanadassa koiria on ollut kampuksella jo yli kymmenen vuoden ajan. Suomessa lukukoiria on käytetty tähän mennessä kouluissa ja kirjastoissa. Nyt toimintaa kokeillaan myös yliopistossa erilaisissa opiskeluun ja erityisesti kieltenopiskeluun liittyvissä tilanteissa: esiintymisessä, uuden kielen harjoittelemisessa ja keskittymistä vaativissa oppimistehtävissä. Toiminta käynnistetään Jyväskylän yliopistossa keväällä 2018.

Hankkeeseen liittyy myös tutkimusta ja toiminnan vaikutusten seurantaa yhteistyössä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen kanssa. Tutkimusta tehdään eri mittausmenetelmiä hyödyntäen, havainnoiden sekä opiskelijoita ja opettajia haastatellen. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksen[3] mukaan korkeakouluopiskelijoista joka kolmas kokee opintojen aiheuttamaa voimakasta stressiä ja esiintymistilanteet aiheuttavat monelle jännitystä. Keskittymisvaikeuksista kärsii päivittäin tai viikoittain joka viides opiskelija. Kaveri- ja lukukoirat lisäävät opiskelijoiden onnistumisenkokemuksia, opiskelumotivaatiota ja keskittymiskykyä. Vuorovaikutus koirien kanssa on opiskelijoiden mukaan madaltanut stressitasoa huomattavasti[4]. Koira kuuntelee tarkkaavaisena, mutta ei koskaan arvostele tai korjaa.

Lukukoirahankkeen tavoitteena on löytää uusia pedagogisia menetelmiä erityisesti yliopisto- opetukseen ja löytää uusia eläinavusteisia mahdollisuuksia opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi. Opetustilanteiden ohella koirat ovat tavattavissa myös opiskelijoiden itse haluamana aikana, koirathan tuovat myös läheisyyttä ja seuraa, jolloin opiskelijan ei tarvitse opiskella tai olla yksin.      

Knowhau

 

Kaveri- ja lukukoirista uudenlaista tukea esiintymisvarmuuden kehittämiseen

Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksessa haetaan toimintamuotoja, joilla voidaan entistä paremmin lieventää opiskelun viestintätilanteisiin, erityisesti esiintymiseen liittyvää stressiä. Uutena avauksena tähän on kehitetty kaveri- ja lukukoiratoiminta, jota pilotoidaan kuluvana keväänä Movin tarjoamalla esiintymisvarmuuden kehittämisen kurssilla. Kurssi on suunnattu erityisesti jännittämisen ongelmalliseksi kokeville opiskelijoille. Jatkossa lukukoiria on tarkoitusta tuoda mukaan myös vastaaville englannin- ja ruotsinkielisille kursseille.

”Tässä kehittämistyössä on kiinnostavaa ja innostavaa olla mukana”, toteaa puheviestinnän yliopistonopettaja Maija Gerlander. ”Opettajakollegoiden kanssa mietimme, miten ja missä kohdin lukukoirat voisivat tukea esiintymistehtävissä tarvittavan kieli- ja viestintäosaamisen kehittymistä. Koirat voisivat esimerkiksi olla läsnä valituissa pienryhmäkokoontumisissa tai opiskelijat voisivat saada niistä tukea viestintätehtäviä harjoitellessaan”, pohtii Gerlander.

Teksti julkaistu alun perin Suomen kielikeskusten verkoston (Finelc) tiedotuslehdessä 4/2018 (Jenni Hirvonen & Mikko Jäkälä)
Ylhäällä kuvassa Kaverikoirat Luna, Loke ja Sulo (Peppi Taalas)


[3] Kunttu, K., Pesonen, T ja Saari, J. 2016. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 48. YTHS: Helsinki.