Monikielinen ja kulttuurienvälinen osaaminen kansainvälistymisen ydinkompetenssina -hanke

Monikielinen ja kulttuurienvälinen osaaminen kansainvälistymisen ydinkompetenssina -hanke on Jyväskylän yliopiston rahoittama hanke, jossa suunnitellaan ja pilotoidaan Kansainvälisyysosaamisen ohjausta yliopisto-opiskelijoille.

  • Yliopistomme ops-linjauksissa yhteiseksi keskeiseksi tavoitteeksi on nostettu opiskelijoidemme kansainvälisyys ja kulttuuritietoisuus. Hanke tukee tämän tavoitteen saavuttamista ja alakohtaista konkretisointia niin opiskelijan ohjauksen kuin osaamisenkin näkökulmista. 

Hankkeen tavoitteena on:

1) Määritellä ja konkretisoida, miten kansainvälistymisosaaminen ja sen kehittyminen nähdään osana opiskelijan akateemisen asiantuntijuuden kehittymistä.

  • Tavoitteena nostaa esiin erilaisia näkökulmia ja rakentaa ymmärrystä eri tieteenaloilla tarvittavasta monikielisestä ja kulttuurienvälisestä osaamisesta

2. Opiskelijoiden kansainvälistymissuunnitelman pilotointi

  • Mukana kolme tiedekuntaa (JSBE, KasvPsy, Liikuntatieteellinen)
  • KV-suunnitelma toteutetaan osana laitosten/tiedekuntien HOPS-ohjausta 

3. Monikielisen ja kulttuurienvälisen osaamisen arvioinnin kehittäminen

  • Tutkimusperustainen kehittäminen (taustalla laajasti kulttuurienväliseen viestintään ja monikielisyyteen liittyvää tutkimuskirjallisuutta; aineiston kerääminen kehitystyöstä)
  • Arvioinnin kehittäminen omistajuutta tukevaksi: arvioinnin kohteena olevat opiskelijat mukana arvioinnin kehittämisessä

Nykyinen hanke (vuosille 2020–2021) rakentuu vuosina 2017 –2019 totutettujen pedagogisten kehittämishankkeiden jatkeeksi (eEducation hankkeet).

"First, intercultural competence is a lifelong developmental process or way of ’becoming’ and ’being’; it is not a one-off act of achievement or acquisition. It can involve gains and losses in competence over both time and cultural space." ​

 

Scott Blair (2017), Mapping intercultural competence. Aligning goals, outcomes, evidence, rubrics, and assessment.