Hankkeen eteneminen

Kevätlukukausi 2020

1. Pilottiin osallistuvien tiedekuntien ja laitosten

 • alakohtaisen kv-osaamisen kartoitus
 • alakohtaisten kv-osaamistavoitteiden kartoitus
 • mahdollisten ohjauspolkujen kartoittaminen

2. Movin ohjaus- ja tukimateriaalien luominen

Syyslukukausi 2020

 1. Ensimmäisten opiskelijoiden kv-suunnitelmat pilottitiedekunnissa
 2. Ohjaussessioiden järjestäminen pilottiopiskelijoille
 3. Työpajoja pilottiin osallistuville HOPS-ohjaajille
 4. Tutkimusluvat ja rekisteriselosteet

Kevätlukukausi 2021

 1. Toimintamallien arviointia
 2.  Pilottien seuranta ja niistä raportointi
 3. Suunnitelma kv-suunnitelman seurantaan ja toteuttamiseen koko opintojen ajalle
 4. Suunnitelma ja toteuttamisaikataulu kv-suunnitelmatyön laajentamiseen kaikkiin JYU:n tiedekuntiin

Syyslukukausi 2021 ja siitä eteenpäin

Hanke jatkuu yliopiston strategisella rahoituksella ja tavoitteena on ottaa mukaan kaikki yliopiston tiedekunnat vuoden 2024 loppuun mennessä.