Pedagogia ratkaisuja ja kokeiluja monikielisen ja kulttuurienvälisen osaamisen tukemiseksi

  • Opiskelijoiden käsitykset kansainvälisyydestä (Silvia xxxx / JSBE 11/2019
  • Kielen oppimiseen liittyvät emootiot ja tunteet (Hanna B / 10/2019
  • Monikielisen ja kulttuurienvälisen osaamisen arvioinnin kehittäminen opiskelijoiden näkökulmasta (Lotta Kokkonen & Silvia Zuccarello 01 – 04/2020
  • Sylvia: Opiskelijoiden käsityksiä kansainvälisyydestä ja taidoista (JSBE)
  • Hanna: Ahdistus ja epävarmuus kielen opppimisessa
  • Lotta ja Silvia: Fundamentals
  • Lisa: Soliya + malli
  • Camilla: Interkulturell kommunikation och flerspråkighet