Selvitystyö

Hankkeen selvitystyö tavoitteena on:

  1. Arvioida kv-suunnitelmien jalkauttamista koko yliopiston tasolla kaikkiin tutkinto-ohjelmiin
  2. Nostaa esiin erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia kansainvälistymisestä osaamisena eri tieteenaloilla (millaisia tavoitteita, tarpeita ja käsitteitä eri tieteenaloilla käytetään / tarvitaan)

Selvitystyön eteneminen:

Syksy 2020

  • Konkreettinen yhteistyö tiedekuntien ja laitosten kanssa
  • Tutkimuslupa-asiat (rekisteriselosteen jne.)

Kevät 2021

  • Aineiston kerääminen ja analysointi
  • Raportin kirjoittaminen 

Raportin julkaisu 31.5. 2021 jälkeen.

Tutustu hankkeen tietosuojailmoitukseen

Privacy notice of the survey


Lue koko hankeraportti:

KV-hankeraportti-kuva.PNG