Uusiutuvat viestintä- ja kieliopinnot

Yhdessä ainelaitosten ja tiedekuntien kanssa Movi uudistaa kandidaatintutkintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot.

Uusiutuvien viestintä- ja kieliopintojen (UVK) kehittäminen on Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen tähän asti suurin ja kunnianhimoisin pedagogisen kehittämisen hanke. Uusiutuvat viestintä- ja kieliopinnot ovat monikielisiä, tieteenalalähtöisiä ja oikea-aikaisia. Tavoitteena on yhtenäinen yliopisto-opintojen kokonaisuus, jossa viestintä- ja kieliopinnot kytkeytyvät ainelaitoksen opintoihin niitä tukien ja opiskelijoiden akateemista osaamista kehittäen. Suunnittelussa on huomioitu tiedekunnilta, laitoksilta ja opiskelijoilta saatu palaute sujuvaan ja mielekkääseen opiskeluun liittyen. Samalla opintojen sisällöt on päivitetty vastaamaan muuttuvan maailman tarpeita.

MoviPosteri

Mikä muuttuu?

 • Tieteenalakohtaisten viestintä- ja kieliopintojen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen opettajatiimi yhdessä ainelaitoksen ja tiedekunnan henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa
 • Uusiutuvat viestintä- ja kieliopinnot muodostuvat ilmiölähtöisistä opintojaksoista (akateemiset tekstitaidot, monikielinen vuorovaikutus, tutkimusviestintä), joilla käytetään useita kieliä (suomi, englanti, ruotsi ym.) tutkinnon tavoitteiden mukaisesti
 • Uusi rakenne on kaikissa yliopiston kandidaattiohjelmissa ja siinä ovat mukana kaikki kandidaattivaiheen opiskelijat ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien

 

 

Uusiutuvat viestintä- ja kieliopinnot ovat monikielisiä, tieteenalalähtöisiä ja oikea-aikaisia.

UVK2020

Aikajana kehittämiselle

Uusiutuvien viestintä- ja kieliopintojen kehittämistyötä on tehty vaiheittain eri tiedekunnissa. Käynnistysvaiheen jälkeen yhteistyö laitosten henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa on erittäin tärkeää, sillä kehitystyö on jatkuvaa.

UVK on jo vakiintunut seuraavilla laitoksilla:

 • fysiikan laitos
 • historian ja etnologian laitos  
 • kemian laitos
 • yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
 • kauppakorkeakoulu

UVK on pilottivaiheessa (ensimmäinen kolmevuotinen käynnistysvaihe):

 • kasvatustieteet
 • liikuntatieteellinen tiedekunta
 • matematiikan ja tilastotieteen laitos
 • psykologian laitos
 • bio- ja ympäristötieteiden laitos

UVK käynnissä syksystä 2020 alkaen:

 • informaatioteknologian tiedekunta
 • kieli- ja viestintätieteiden laitos
 • musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
 • opettajankoulutuslaitos

Tutustu tarkemmin UVK:n taustaan ja tavoitteisiin

 

UVK_Movi

Lisätietoja

 • Johtaja Peppi Taalas, peppi.taalas@jyu.fi, +358 50 5541720
 • Varajohtaja Ulla Lautiainen, ulla.lautiainen@jyu.fi, +358 400 248069