Aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluku (AHOT)

 

Hyväksilukuja haetaan SISUssa: ohjeet hyväksiluvun hakemiseen SISUssa

Jos olet suorittanut Jyväskylän yliopistossa tutkintoon vaadittavia kieli- ja viestintäopintoja vastaavat opinnot muussa korkeakoulussa, voit saada merkinnän korvaavasta suorituksesta (katso AHOT-periaatteet). Hyväksilukuhakemus tehdään SISUssa. Hyväksiluku tallennetaan opiskelijatietojärjestelmään, jonne kirjataan suorituksen nimi, suorituspaikka sekä laajuus ja arvosana. Hyväksiluetut opintojaksot ja -kokonaisuudet näkyvät korvattu-merkinnällä. Hyväksiluvusta tiedotetaan opiskelijalle sähköisesti tai kirjeitse. AHOT-vastuuhenkilö Movissa on koulutuspäällikkö Ulla Lautiainen. 

Huom!  Movin johtokunnan päätöksen mukaisesti 1.8.2020 ja sen jälkeen aloittavien opiskelijoiden viestintä- ja kieliopinnot vanhenevat 10 vuodessa ja tämä koskee myös hyväksiluettuja opintoja.

 • Opiskelija voi hakea hyväksilukua enintään kymmenen vuotta sitten suorittamistaan viestintä- ja kieliopinnoista. Hyväksiluetut opinnot (alkuperäinen suorituspäivämäärä) ovat käytettävissä tutkintoon kymmenen vuoden vanhenemissäännön mukaisesti. Esimerkiksi tammikuussa 2015 muualla suoritettu opintojakso, jonka opiskelija on hyväksiluettanut Movissa, on käytettävissä tutkintoon kevätlukukauden 2025 loppuun asti.
 • 1.8.2020 alkaen kaikkien opiskelijoiden osalta kymmenen vuotta vanhempien opintojen hyväksilukupyyntöjä ei käsitellä eikä opintoja hyväksilueta, vaikka viestintä- ja kieliopintosuoritusten ja hyväksiluettujen opintojaksojen vanheneminen koskee vain 1.8.2020 ja sen jälkeen opintonsa aloittavia opiskelijoita.

Viestintä- ja kieliopintojen hyväksilukua arvioitaessa kriteereinä ovat aiempien suoritusten sisältö, osaamistavoitteet, laajuus ja vaativuustaso ja muulla tavoin hankittua osaamista verrataan hyväksiluettavaksi esitetyn opintojakson osaamistavoitteisiin. Opiskelijan suorittaessa kielikohtaisia viestintä- ja kieliopintoja (i.e. opiskelijalla jo korkeakoulussa suoritettuja viestintä- ja kieliopintoja, joilla hetaan hyväksilukua vastaavista kursseista) kriteereinä ovat aiempien suoritusten sisältö, osaamistavoitteet, laajuus ja vaativuustaso. Uusiutuvien viestintä- ja kieliopintojen (UVK) hyväksiluvut käsitellään tapauskohtaisesti.

Ulkomailla suoritetut opinnot

Ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voit hakea hyväksilukua pakollisiin / valinnaisiin kieliopintoihin (katso AHOT-periaatteet). Liitä hakemukseen kopio vaihtoyliopistosta saamastasi opintosuoritusotteesta tai todistuksesta ja opintojaksokuvaukset suorittamistasi kieliopinnoista. Ulkomailla suoritetuista opinnoista on toimitettava lisäksi selvitys opintojen laajuudesta opintopisteinä tai työmäärästä sekä käytetystä arvosteluasteikosta.

 • Huom.! Jos haet ulkomailla vaihdon ajan opinnoista saatavia valinnaisia kohdemaan tai vieraalla kielellä tehtyjen opintojen kautta tapahtuvaa ko. kielen muiden opintojen hyväksilukua (esim. englanti XEN0099 Muita englannin opintoja, ranska XRA0099 Muita ranskan opintoja, saksa XSA0099 Muita saksan opintoja, jne.), tee SISUssa sisällyttämishakemuksen sijaan korvaavuushakemus ko. kielen Muita kielen opintoja opintojaksolle (koodit voit tarkastaa Sisusta) seuraavasti:

  1. Lisää ko. opintojakso (esim. XEN0099) opintosuunnitelmaasi.
  2. Avaa opintosuunnitelmassasi opintojaksoesite klikkaamalla opintojakson sinistä koodilinkkiä.
  3. Valitse opintojaksoesitteellä välilehti ''korvaavuudet''.
  4. Korvaavuudet - välilehdellä valitse ”Siirry hakemukseen” kohdan ”Hyväksiluku” alta.
  Lisäohjeita korvaavuushakemuksen tekemiseen löydät täältä.

 

Tietoa aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukuperiaatteista:

Avoin yliopisto

Tästä linkistä pääset tutustumaan avoimen yliopiston korvaavuuskäytänteisiin:
AHOT-käytänteet avoimen yliopiston opinnoissa.

Avoimen yliopiston opiskelijat hakevat korvaavuuksia SISUn sijaan erillisellä sähköisellä lomakkeella.
Lue lisää