Aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluku (AHOT)

Jos olet suorittanut Jyväskylän yliopistossa tutkintoon vaadittavia kieli- ja viestintäopintoja vastaavat yliopistotasoiset opinnot muussa korkeakoulussa, voit saada merkinnän korvaavasta suorituksesta (katso korvaavuusperiaatteet). Hyväksilukuhakemus tehdään sähköisellä AHOT-lomakkeella. Hyväksiluku tallennetaan opiskelijatietojärjestelmään, jonne kirjataan suorituksen nimi, suorituspaikka sekä laajuus ja arvosana. Hyväksiluetut opintojaksot ja -kokonaisuudet näkyvät korvattu-merkinnällä. Hyväksiluvusta tiedotetaan opiskelijalle sähköpostitse tai kirjeitse. AHOT-vastuuhenkilö Movissa on opintopäällikkö Ulla Lautiainen.

39_Note_150x150.pngSähköinen korvaushakemus-lomake
Hakemuksen liitteenä tulee olla:

  • kahden henkilön oikeaksi todistama kopio tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta, josta käy ilmi suomalaisessa yliopistossa / korkeakoulussa aiemmin suoritetut opinnot
  • ao. oppilaitoksen opinto-oppaan kopio, jossa on kuvaus suoritetun kurssin sisällöstä ja laajuudesta

Ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen pää- tai sivuaineen opintojen perusteella voit hakea hyväksilukua pakollisiin / valinnaisiin kieliopintoihin (katso korvaavuusperiaatteet). Liitä hakemukseen kopio vaihtoyliopistosta saamastasi opintosuoritusotteesta ja/tai todistuksen ja kurssikuvaukset suorittamistasi kieliopinnoista. Kirjoita hakemuksen lisätietoja-kohtaan, millä kielellä olet suorittanut opinnot.

Merkitse lomakkeeseen, suoritatko sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon vai vain maisterin tutkinnon.

Jos et ole varma, mitä Jyväskylän yliopistossa vaadittavia viestintä- ja kieliopintoja suorituksesi korvaisi, jätä kyseinen kohta lomakkeessa tyhjäksi, mutta selvitä lisätietoja-kohtaan, mitä opintoja olet jo suorittanut Jyväskylässä ja mitä korvaavuuksia olet jo mahdollisesti saanut. Näiden tietojen perusteella suorituksillasi korvataan tilanteesi mukaan joko pakollisia tai muita kieli- ja viestintäopintoja. Opintosuoritusten korvaavuuksia arvioitaessa kriteereinä ovat aiempien suoritusten laajuus, sisältö ja vaativuustaso.