Aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluku (AHOT)

Huom.! 
Opintojen hyväksilukua ei voi hakea 19.10.-7.11. välisenä aikana. 8.11. alkaen hyväksilukuhakemukset tehdään Sisussa.

Jos olet suorittanut Jyväskylän yliopistossa tutkintoon vaadittavia kieli- ja viestintäopintoja vastaavat opinnot muussa korkeakoulussa, voit saada merkinnän korvaavasta suorituksesta (katso AHOT-periaatteet). Hyväksilukuhakemus tehdään SISUssa. Hyväksiluku tallennetaan opiskelijatietojärjestelmään, jonne kirjataan suorituksen nimi, suorituspaikka sekä laajuus ja arvosana. Hyväksiluetut opintojaksot ja -kokonaisuudet näkyvät korvattu-merkinnällä. Hyväksiluvusta tiedotetaan opiskelijalle sähköisesti tai kirjeitse. AHOT-vastuuhenkilö Movissa on opintopäällikkö Ulla Lautiainen. 

Huom!  Movin johtokunnan päätöksen mukaisesti 1.8.2020 ja sen jälkeen aloittavien opiskelijoiden viestintä- ja kieliopinnot vanhenevat 10 vuodessa ja tämä koskee myös hyväksiluettuja opintoja.

  • Opiskelija voi hakea hyväksilukua enintään kymmenen vuotta sitten suorittamistaan viestintä- ja kieliopinnoista. Hyväksiluetut opinnot (alkuperäinen suorituspäivämäärä) ovat käytettävissä tutkintoon kymmenen vuoden vanhenemissäännön mukaisesti. Esimerkiksi tammikuussa 2015 muualla suoritettu opintojakso, jonka opiskelija on hyväksiluettanut Movissa, on käytettävissä tutkintoon kevätlukukauden 2025 loppuun asti.
  • 1.8.2020 alkaen kaikkien opiskelijoiden osalta kymmenen vuotta vanhempien opintojen hyväksilukupyyntöjä ei käsitellä eikä opintoja hyväksilueta, vaikka viestintä- ja kieliopintosuoritusten ja hyväksiluettujen opintojaksojen vanheneminen koskee vain 1.8.2020 ja sen jälkeen opintonsa aloittavia opiskelijoita.

Ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voit hakea hyväksilukua pakollisiin / valinnaisiin kieliopintoihin (katso AHOT-periaatteet). Liitä hakemukseen kopio vaihtoyliopistosta saamastasi opintosuoritusotteesta tai todistuksesta ja opintojaksokuvaukset suorittamistasi kieliopinnoista. Ulkomailla suoritetuista opinnoista on toimitettava lisäksi selvitys opintojen laajuudesta opintopisteinä tai työmäärästä sekä käytetystä arvosteluasteikosta.

Viestintä- ja kieliopintojen hyväksilukua arvioitaessa kriteereinä ovat aiempien suoritusten  sisältö, osaamistavoitteet, laajuus ja vaativuustaso ja muulla tavoin hankittua osaamista verrataan hyväksiluettavaksi esitetyn opintojakson osaamistavoitteisiin. Opiskelijan suorittaessa kielikohtaisia viestintä- ja kieliopintoja (i.e. opiskelijalla jo korkeakoulussa suoritettuja viestintä- ja kieliopintoja, joilla hetaan hyväksilukua vastaavista kursseista) kriteereinä ovat aiempien suoritusten sisältö, osaamistavoitteet, laajuus ja vaativuustaso. Uusiutuvien viestintä- ja kieliopintojen (UVK) hyväksiluvut käsitellään tapauskohtaisesti.

AHOT-käytänteet avoimen yliopiston opinnoissa