Aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluku (AHOT)

Jos olet suorittanut Jyväskylän yliopistossa tutkintoon vaadittavia kieli- ja viestintäopintoja vastaavat opinnot muussa korkeakoulussa, voit saada merkinnän korvaavasta suorituksesta (katso AHOT-periaatteet). Hyväksilukuhakemus tehdään sähköisellä AHOT-lomakkeella. Hyväksiluku tallennetaan opiskelijatietojärjestelmään, jonne kirjataan suorituksen nimi, suorituspaikka sekä laajuus ja arvosana. Hyväksiluetut opintojaksot ja -kokonaisuudet näkyvät korvattu-merkinnällä. Hyväksiluvusta tiedotetaan opiskelijalle sähköpostitse tai kirjeitse. AHOT-vastuuhenkilö Movissa on opintopäällikkö Ulla Lautiainen. 

Huom!  Movin johtokunnan päätöksen mukaisesti 1.8.2020 ja sen jälkeen aloittavien opiskelijoiden viestintä- ja kieliopinnot vanhenevat 10 vuodessa ja tämä koskee myös hyväksiluettuja opintoja.

  • Opiskelija voi hakea hyväksilukua enintään kymmenen vuotta sitten suorittamistaan viestintä- ja kieliopinnoista. Hyväksiluetut opinnot (alkuperäinen suorituspäivämäärä) ovat käytettävissä tutkintoon kymmenen vuoden vanhenemissäännön mukaisesti. Esimerkiksi tammikuussa 2015 muualla suoritettu opintojakso, jonka opiskelija on hyväksiluettanut Movissa, on käytettävissä tutkintoon kevätlukukauden 2025 loppuun asti.
  • 1.8.2020 alkaen kaikkien opiskelijoiden osalta kymmenen vuotta vanhempien opintojen hyväksilukupyyntöjä ei käsitellä eikä opintoja hyväksilueta, vaikka viestintä- ja kieliopintosuoritusten ja hyväksiluettujen opintojaksojen vanheneminen koskee vain 1.8.2020 ja sen jälkeen opintonsa aloittavia opiskelijoita.

NoteSähköinen AHOT-lomake
Hakemuksen liitteenä tulee olla:

  • kahden henkilön oikeaksi todistama kopio tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta, josta käy ilmi suomalaisessa korkeakoulussa aiemmin suoritetut opinnot
  • ao. oppilaitoksen opinto-oppaan kopio, jossa on kuvaus suoritetun viestintä- ja kieliopintojakson sisällöstä, osaamistavoitteista ja laajuudesta

Ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voit hakea hyväksilukua pakollisiin / valinnaisiin kieliopintoihin (katso AHOT-periaatteet). Liitä hakemukseen kopio vaihtoyliopistosta saamastasi opintosuoritusotteesta tai todistuksesta ja opintojaksokuvaukset suorittamistasi kieliopinnoista. Kirjoita hakemuksen lisätietoja-kohtaan, millä kielellä olet suorittanut opinnot. Ulkomailla suoritetuista opinnoista  on toimitettava lisäksi selvitys opintojen laajuudesta opintopisteinä tai työmäärästä sekä käytetystä arvosteluasteikosta.

Viestintä- ja kieliopintojen hyväksilukua arvioitaessa kriteereinä ovat aiempien suoritusten  sisältö, osaamistavoitteet, laajuus ja vaativuustaso ja muulla tavoin hankittua osaamista verrataan hyväksiluettavaksi esitetyn opintojakson osaamistavoitteisiin.