Akateemiset opiskelutaidot

Tämän sivuston ydintä on  opiskelussa ja työelämässä tarvittava viestintä- ja kieliosaaminen. Voit tutustua sivustoon ymmärtääksesi paremmin,  mitä opiskelutaitoja jo osaat ja missä voit vielä kehittyä. Sivuilta saat tukea esimerkiksi tieteellisen tekstin  kirjoittamiseen ja lukemiseen, ryhmän toimintaan tai esiintymiseen.

 

Tällä hetkellä akateemisten työmarkkinoilla kaikkein tärkeimmät taidot ovat kyky oppia ja omaksua uutta sekä itseohjautuvuus/oma-aloitteisuus. Nämä taidot ovat viiden tärkeimmän osaamisen joukossa koulutusalasta tai työtehtävästä riippumatta. 
- Aarresaari-verkoston analyysi työelämän osaamistarpeista ja yliopisto-opiskelun tuottamasta osaamisesta
(Suorsa & Sainio, 2020)