Lähteitä ja lisätietoa

 

Monikielinen vuorovaikutusosaaminen

Kirjallisuus

Akateeminen kirjoittaminen

Kirjallisuus

Lisätietoa

Akateemisten tekstien lukeminen

Kirjallisuus

Lisätietoa

Sanakirjoja

Esiintyminen

Lisätietoa

 • Hargie, O. (2011). Getting your message across: The skill of explaining. Teoksessa O. Hargie Skilled interpersonal communication. Research, theory and practice. 5. painos. Routledge, 239-236.
 • Helsingin yliopiston kielikeskus: Kielijelppi.
 • Poutiainen, S. (toim.) 2021.  Yleisö ja puhe. Helsinki: Partuuna.
 • YTHS - esiintymisjännitys

Kielen oppiminen

Lisätietoa

Kuuntelemisen taito

Kirjallisuus

Lisätietoa

 • Lipetz, L., Kluger, A.N. & Bodie, G. D. (2020). Listening is listening is listening: Employees’ perception of listening as a holistic phenomenon. International Journal of Listening, 34(2), 71–96. 

Palauteosaaminen

 

Kirjallisuus

 • Lepschy, A. (2008). Communication training. Teoksessa H. Strohner & G. Rickheit (toim.) Handbook of communication competence. Berliini: De Gruyter Mouton, 315–341.
 • Lonka, K. (2015). Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.

 

Ryhmässä toimiminen

 

 

Kirjallisuus

Lisätietoa

 • Beck, S. J., Keyton, J. & Poole, M. S. (2022). The Emerald handbook of group and team communication research. UK: Emerald Publishing.
 • Helsingin yliopiston kielikeskus: Kielijelppi.

Sujuva teknologiavälitteinen yhteistyö

Lisätietoa

Tieteellinen argumentointi

Kirjallisuus

 • Kaakkuri, M-L. (2013). Argumentti ja kritiikki — Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. Helsingin yliopisto: Gaudeamus.
 • Karjalainen, A. & Kumpula, H. (1994). Matkaopas tiedeyhteisöön. Oulu: Oulun yliopisto.
 • Toulmin, S. (2015/1958). Argumentit: Luonne ja käyttö. Suom. Tapani Kilpeläinen Niin & näin, Eurooppalaisen filosofian seura ry.
 • Tracy, K. & Muller, N. (1994). Talking about ideas: academics’ beliefs about appropriate communicative practices. Research on Language and Social Interaction 27 (4), 319–349.

Lisätietoa

 • Aarhus Universitet: Argumentation (video) 
 • Toulmin Argument: what is the Toulmin Method? Purdue University. Purdue Online Writing Lab.
 • Robichaud, M. & Dumais-Michaud, A. (2012). The necessity of the seminar for graduate studies in social work: A discussion on the development of Critical Thinking. Canadian Social Work Review/Revue canadienne de service social, 29(1),101-119.

Lisäksi

 

 

 

Akateemiset opiskelutaidot -sivustosta 2020-2021 vastannut työryhmä:

 • Ulla Bergroth-Koskinen
 • Maija Gerlander
 • Jenni Hirvonen
 • Ulla Lautiainen

sekä

 • Karoliina Ahonen
 • Tuija Lehtonen
 • Johanna Saario
 • Veera Saksala
 • Aija Virtanen
 • Kuvituskuvat: Antti Myöhänen
 • Valokuvat: Pixabay/Unsplash/JYU:n kuvapankki

 

<< Takaisin Akateemiset opiskelutaidot -etusivulle                                                                                   Kysy lisää: movi@jyu.fi