Lähteitä ja lisätietoa

 

Monikielinen vuorovaikutusosaaminen

Akateeminen kirjoittaminen

Akateemisten tekstien lukeminen

Esiintyminen

Kielen oppiminen

Kuuntelemisen taito

Palauteosaaminen

 

 • Lepschy, A. (2008). Communication training. Teoksessa H. Strohner & G. Rickheit (toim.) Handbook of communication competence. Berliini: De Gruyter Mouton, 315–341.
 • Lonka, K. (2015). Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.

 

Ryhmässä toimiminen

 

 

Sujuva teknologiavälitteinen yhteistyö

Tieteellinen argumentointi

 • Aarhus Universitet: Argumentation (video)
 • Karjalainen, A. & Kumpula, H. (1994). Matkaopas tiedeyhteisöön. Oulu: Oulun yliopisto.
 • Robichaud, M. & Dumais-Michaud, A. (2012). The necessity of the seminar for graduate studies in social work: A discussion on the development of Critical Thinking. Canadian Social Work Review/Revue canadienne de service social, 29(1),101-119.
 • Toulmin, S. (2015/1958). Argumentit: Luonne ja käyttö. Suom. Tapani Kilpeläinen Niin & näin, Eurooppalaisen filosofian seura ry.
 • Toulmin Argument: what is the Toulmin Method? Purdue University. Purdue Online Writing Lab.
 • Tracy, K. & Muller, N. (1994). Talking about ideas: academics’ beliefs about appropriate communicative practices. Research on Language and Social Interaction 27 (4), 319–349.

Lisäksi

 

 

Akateemiset opiskelutaidot -sivuston uudistamisesta 2020-2021 vastannut työryhmä:

 • Ulla Bergroth-Koskinen
 • Maija Gerlander
 • Jenni Hirvonen
 • Ulla Lautiainen

sekä

 • Karoliina Ahonen
 • Tuija Lehtonen
 • Johanna Saario
 • Veera Saksala
 • Aija Virtanen
 • Kuvituskuvat: Antti Myöhänen
 • Valokuvat: Pixabay/Unsplash/JYU:n kuvapankki

 

<< Takaisin Akateemiset opiskelutaidot -etusivulle                                                                                   Kysy lisää: movi@jyu.fi