Palauteosaaminen


Kuvituskuva: palaute

 

Mitä tarkoittaa, että se oli 'ihan hyvä'?

 

 

Yliopisto-opintoihin kuuluu paljon itsearviointia, vertaisarviointia, palautteen antamista ja vastaanottamista. Palautetta tarvitset työstäessäsi tekstiversioitasi, viestiäksesi vakuuttavammin ja tarkoituksenmukaisemmin, tunnistaaksesi paremmin omaa osaamistasi ja asettaaksesi realistisia jatkotavoitteita. Palaute auttaa sinua kehittymään ja myös arvostamaan omaa osaamistasi. Ilman toisten antamia havaintoja tai arviointeja sinulla ei ole peilejä, joihin suhteuttaa omia tuntemuksiasi, havaintojasi, tulkintojasi tai arviointejasi.

Mitä onnistunut palautevuorovaikutus edellyttää?

Miten suhtaudut palautteeseen? Onko palaute sinulle tuomio vai lahja? 
Onko palaute yksisuuntaista vai yhdessä rakennettua?

 • Sillä, miten suhtaudut palautteeseen, on merkitystä. Suhtautuminen vaikuttaa siihen, millaisena näet itsesi, muut osallistujat ja mitä merkityksiä annat saamallesi palautteelle. Se ohjaa myös omaa palautteenantoasi.
 • Onnistunut palaute edellyttää osallistujilta riittävää vuorovaikutusosaamista. Koska palautetilanteisiin liittyy olennaisesti arviointia, niissä herää välillä voimakkaitakin tunteita, joten tietojen ja taitojen lisäksi tarvitaan myös rakentavaa asennoitumista ja tunteiden hallintaa.
 • Palaute ei ole yksisuuntaista viestintää vaan vuorovaikutusta, jossa jokainen on vastuussa siitä, millaiseksi palautetilanne rakentuu ja miten se palvelee osapuolia ja heidän tavoitteitaan.

Rakentavan palautteen periaatteet

Tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen palautteeseen pyritään rakentavan palautteen periaatteilla. 

Rakentava palaute

 • on rehellistä, asiallista ja myönteisesti annettua
 • kohdistuu oikeaan asiaan ja on oikea-aikaista
 • perustuu havaittavaan käyttäytymiseen
 • menee vaikutelmien taakse, ei ole vain kuvailevaa 
 • antaa perusteluja, on perusteellista, mutta ei kuormita liikaa
 • antaa kehitysehdotuksia ja auttaa oppimaan ja hyödyntämään palautetta
 • motivoi kehittymään ja rakentaa myönteistä viestijäkuvaa (ks. Lähteitä ja lisätietoa)

Palautteen antajana voit myös

 • kysyä, mistä toinen toivoo palautetta
 • varmistaa palautteen ymmärtämistä
 • kysyä, miten toinen ymmärtää kommenttisi

    Infografiikka, palaute

Palautteen vastaanottajana kannattaa huomioida
seuraavat asiat


 • Arvosta saamaasi palautetta ja sen antajaa.
 • Kuuntele keskeyttämättä, vaikka tuntisit tarvetta keskeyttää ja selittää.
 • Pyri ymmärtämään palaute.
 • Ota vastaan kaikki ehdotukset. Voit miettiä ja arvioida niitä myöhemmin. Palaute voi olla ristiriitaista, ja sinä itse päätät, miten otat sen huomioon.
 • Jos palaute herättää vahvoja tunteita, älä anna mahdollisen tunnekuohun viedä mukanaan. Voit aina keskittyä kirjoittamaan asioita ylös.
 • Osallistu: kysy, jos et ymmärrä, pyydä perusteluja ja konkretisointia tai vaihtoehtoja palautteen antajalta.
 • Ota vastaan myös kiittävä palaute ja usko palautteenantajaa.

 

Palautteen avulla sain konkreettisia kehityskohtia, joihin minun on helppo tarttua.

 

<< Takaisin Akateemiset opiskelutaidot -etusivulle                                                                                  Kysy lisää: movi@jyu.fi