Sujuva teknologiavälitteinen yhteistyö

 

Kuvituskuva: teknologiavälitteinen vuorovaikutus

 

 • Sulla taitaa olla mikki kiinni.
 • Miksi porukka ei keskustele breakout roomeissa?
 • Verkotyöskentelyssä oli paljon enemmän mahdollisuuksia osallistumiseen!

 

Teknologiavälitteiseen viestintään liittyvä osaaminen on nykypäivän keskeinen työelämätaito, jota kannattaa kehittää jo opiskeluaikana.

Mitä osaamista tarvitaan?  

 • Erilaisten yhteistyöalustojen tuntemus (esim. Teams, Zoom, GoogleDocs, Flinga). Millaisia vuorovaikutukseen osallistumisen tapoja eri alustat tarjoavat?
 • Osallistumisen ja osallistamisen taidot teknologiavälitteisesti
 • Asenne ja motivaatio teknologiavälitteistä viestintää kohtaan
  • Onko teknologiavälitteinen yhteistyö mielestäsi “pakollinen paha” vai yhteistyötä siinä missä kasvokkainenkin?
  • "Haittaako” teknologiavälitteisyys yhteistyötä vai voiko se tarjota mahdollisuuksia tehdä siitä laadukkaampaa? 

Miten voit sujuvoittaa teknologiavälitteistä yhteistyötä?

Käytännön asiat

 • Selvitä, mitä laitteita osallistumiseen vaaditaan. Pyydä tietoa ohjaajalta/opettajalta, jos et löydä tietoa muuten. 
 • Huolehdi, että omat laitteesi (kamera, mikrofoni, nettiyhteys, kuulokkeet) toimivat.
 • Tutustu keskustelualustaan (esim. Zoom) ennakkoon. Jos olet epävarma, pyydä opettajalta/ohjaajalta, että voisit kokeilla alustaa esim. 15 minuuttia ennen tapaamisen alkamista. 
 • Osallistu etätapaamiseen rauhallisessa ympäristössä.
 • Älä tee samalla muuta.
 • Jos olet pitkän aikaa hiljaa, mykistä mikkisi. Se parantaa yhteyden äänenlaatua.
 • Pidä kamera päällä  vuorovaikutteisuuden lisäämiseksi. 
 • Jos yhteys on heikko, käyttä vain alussa videokuvaa ja sen jälkeen siirry kuvattomaan keskusteluun.  
 • Siltä varalta, että verkkoyhteytesi katkeaa, varmista, että kokouksen liittymislinkki on saatavillasi.

Vuorovaikutus ja osallistuminen ryhmässä

 • Sopikaa yhdessä, miten ilmaisette haluavanne puheenvuoron (esim. "käsi ylös" -näppäin). Pieniä äännähdyksiä tai muita nonverbaalisia vihjeitä, joilla puheenvuoro tyypillisesti kasvokkaistilanteessa otetaan, ei välttämättä huomaa videokuvan välityksellä.
 • Keskustelun toteutumisesta ovat kaikki yhdessä vastuussa: Verkkokeskustelussa joudutaan puhumaan keskustelun kulusta ja pitämään korostetummin huolta siitä, pystyvätkö kaikki osallistumaan siihen. On hyvä osallistaa myös hiljaisempia osallistujia esimerkiksi kysymällä heiltä mielipidettä tai kysymyksiä. Voi myös sopia, että on mahdollista osallistua keskusteluun kirjoittamalla (esim. chat, Flinga tai muu työskentelyalusta).
 • Selkeät ja lyhyet puheenvuorot sujuvoittavat keskustelua.
 • Kannattaa huomioida, että jos videokuva puuttuu, miten huolehditaan siitä, että asioista on riittävän hyvä yhteisymmärrys. Mitä on esimerkiksi hiljaisuuden taustalla?
 • Sopikaa, mitä kautta viestitään, jos joku keskustelijoista tippuu keskustelusta kesken kaiken pois. Tässä voi hyödyntää esim. sovelluksen chat-ominaisuutta.
 • Kuunteleminen on äärimmäisen tärkeää! Ilman riittävää kuuntelemista ei voi syntyä vuorovaikutustakaan. Jos et saa toisten puheesta selvää, pyydä toistamaan. Tätä voi joutua tekemään teknologiavälitteisessä viestinnässä paljon enemmän kuin kasvokkain. Myös verkossa on tärkeää osoittaa kuuntelemistaan (eleet ja ilmeet, kun kamerakuva on mahdollinen, toisten näkemysten huomioiminen omassa puheenvuorossa).
 • Pitäkää huolta siitä, että keskustelu on sävyltään kunnioittavaa ja rakentavaa. Tutkivuus, analyyttisyys ja kriittisyys eivät tarkoita töykeää ja loukkaavaa esittämistapaa. Epäkunnioittava viestintä tulisi ottaa puheeksi ja kertoa siitä myös kurssin opettajalle/ohjaajalle.
 • Lopussa on kohteliasta kiittää ja hyvästellä ennen kuin poistuu linjoilta.
 • Lisää tietoa ryhmässä toimimisesta

 

Kaikki Movin opetus on vuorovaikutteista opetusta, jossa opetus perustuu luottamuksen ilmapiiriin ja avoimeen keskusteluun. Opettaja tai opiskelijat eivät saa tallentaa tai edelleen välittää tämänkaltaista opetusta, ellei tähän ole kaikkien tallenteella mukana olevien suostumusta. Tämä koskee myös chatissa vuorovaikutteisen opetuksen aikana käytyjä keskusteluja tai kommentteja.

Jyväskylän yliopiston ohjeet opiskelijalle etäopetukseen osallistumiseen

 

<< Takaisin Akateemiset opiskelutaidot -etusivulle                                                                                   Kysy lisää: movi@jyu.fi