Toimiminen ryhmissä

 

Kuvituskuva: toimiminen ryhmässä

 

 • Nää mun ryhmäläiset ei kyllä tee yhtään mitään!
 • Meillä on upea ryhmä! Ryhmältä saama palaute auttoi todella eteenpäin!
 • Oma vertaisryhmä oli koko ajan tuki ja turva. 
Meillä kaikilla on kokemusta erilaisista ryhmistä. Kokemus opettaa meille useimmiten jotakin, mutta aina se ei opeta hyödyllisiä asioita. Kokemuksen myötä meille voi muodostua myös haitallisia toimintatapoja, kielteisiä asenteita tai virheellistä tietoa.​​  Pitkäkään kokemus ryhmätyöskentelystä ei siis välttämättä tee meistä hyviä ryhmätyöskentelijöitä. Jotta kokemuksesta oppisi mahdollisimman paljon eteenpäin vieviä asioita, tulee tarkastella kriittisesti omaa itseä ryhmässä toimijana sekä  ryhmän toimintaa.

Millainen ryhmässä toimija olet?

Voit pohtia, miten hyvin seuraavat väitteet kuvaavat sinua ryhmässä toimijana.

 • Minulla on paljon perustietoa ryhmässä toimisesta.
 • Työskentelen mielelläni ryhmässä.
 • Pystyn osallistumaan monipuolisesti (ts. erilaisissa viestintätehtävissä) ryhmän vuorovaikutukseen.
 • Huomaan usein toimivani ryhmänvetäjänä.
 • Minun on helppoa saada ryhmässä puheenvuoro.
 • Otan hyvin huomioon muut ryhmän jäsenet toimiessani ryhmässä.
 • Koen ryhmissä usein ulkopuolisuutta.
 • Kun ryhmässä ilmenee ristiriitoja, usein vetäydyn.
 • Otan puheeksi, jos jokin ryhmän työskentelyssä vaivaa minua.


Viisi askelmaa sujuvaan ryhmätyöhön

 • Ryhmän toimintaa jäntevoittää, jos jäsenillä on riittävän yhteinen ymmärräys siitä, mikä on ryhmän tavoite ja tehtävä, miten ryhmässä toimitaan ja mitkä ovat resurssit (esimerkiksi aika) ja he myös  tuntevat toisiaan.
 • Seuraavia viittä askelmaa soveltamalla ryhmä voi varmistaa toimintansa ja yhteistyönsä sujuvuutta. 

Ryhmän viisi askelta.jpg

 

Ryhmän toiminnan  kattava arviointi

 • Ryhmän toiminnan arvioinnissa tulee tarkastella muutakin kuin lopputulosta. Olennaista on pohtia esimerkiksi,
  • miten tulokseen pyrittiin pääsemään eli työskentelyn vaiheet
  • miten työjako toimi,
  • miten jäsenten osaamista hyödynnettiin ja kaikkien osallistumisesta pidettiin huolta
  • miten toimintatavat  palvelivat ideointia, päätöksentekoa ja ongelmanratkaisua.
 • Arvioinnin kohteena tulee olla ryhmän työskentelyprosessi kokonaisuudessaan.

Arviointinuoli ryhmä 3.jpg

 

 

 

.

 

<< Takaisin Akateemiset opiskelutaidot -etusivulle                                                                                    Kysy lisää: movi@jyu.fi