Arviointi

Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen opintojaksot arvioidaan asteikolla 0-5 tai hyväksytty/hylätty. Poikkeuksena on ruotsin tutkintoon kuuluva opintojaksot, joka arvioidaan asteikolla tt-ht. Opintojaksot arvioidaan tuntityöskentelyn, harjoitusten ja/tai loppukokeen perusteella. Opiskelijoilla on oikeus saada opintojakson alussa tietää, kuinka opintoakso arvioidaan.

Opiskelija, joka on tyytymätön saamaansa suullisen kielitaidon arvosanaan, voi osallistua erilliseen suulliseen kokeeseen. Sen arvioi kaksi kyseisen kielen opettajaa. Arviointia koskevat valitukset on esitettävä asianomaiselle opettajalle tai Movin johtajalle kuukauden kuluessa tenttituloksen päiväyksestä, sillä vanhojen tapausten selvittäminen on usein mahdotonta.

Korvaavat kokeet ja näyttökokeet arvioidaan samojen kriteerien mukaan kuin vastaavat opintojaksot.

Arviointiin tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisua opintojakson opettajalta. Oikaisupäätökseen tyytymätön opiskelija voi pyytää oikaisua Movin johtajalta.

Linkit