Jatko-opiskelijoiden opetus keväällä 2020

Tälle sivulle on koottu Movin tarjoamat opinnot jatko-opiskelijoille kevään 2020 aikana. Opintojaksot suoritetaan etäopiskeluna koronavirusepidemian aiheuttaneiden poikkeusolojen vuoksi. Seuraa sähköpostejasi mahdollisten muutosten ja opettajan lähettämien viestien varalta. Muista perua ilmoittautumisesi heti SISUssa, jos päätätkin olla osallistumatta opintojaksolle. 

This page contains courses for postgraduate students in Movi during the spring 2020. The courses are will be completed via distance learning due to the situation caused by the covid-19 epidemia. Please follow your emails for possible changes in the courses. Also, please remember to cancel your participation in SISU if you decide not to participate. 

Opintojakson koodi

Course code

Opintojakson nimi

Name of course

Toteutuksen nimi

Opettajat

Teachers

Alkaa

Begins

Päättyy

Finishes

Toimenpide

Action taken

             
ENGLANTI            
XENA001 Academic Writing Modules: Consultation Module Yksilöopetus Adrienn Károly, Miia Konttinen, Denise Kaltschütz, Aaron Orszag, Lisa Lahtela, Elina Randell 6.1.2020 29.5.2020 Ohjaus etätapaamisina tai kirjallisesti
XENA005 Academic Writing Modules: Cohesion and Coherence Pienryhmäopetus Elina Randell 4.5.2020 11.5.2020 Suoritetaan etäopiskeluna
XENA007 Academic Writing Modules: Conference Abstracts Pienryhmäopetus Elina Randell 8.5.2020 15.5.2020 Suoritetaan etäopiskeluna
XENA008 Academic Writing Modules: Conference Presentations Pienryhmäopetus Lisa Lahtela 25.3.2020 30.4.2020 Suoritetaan etäopiskeluna
XENA009 Academic Writing Module: Effective Introductions and Conclusions Pienryhmäopetus Denise Kaltschütz 23.3.2020 30.3.2020 Suoritetaan etäopiskeluna, toteutuksen alku siirtyy 1 vk
XENA014 Academic Writing Modules: Grant Writing Pienryhmäopetus Denise Kaltschütz 31.3.2020 14.4.2020 Suoritetaan etäopiskeluna
XENA015 Academic Writing Modules: Defence of Dissertation Day Pienryhmäopetus Miia Konttinen 13.5.2020 27.5.2020 Opiskelu järjestetään, opiskelumuoto ilmoitetaan myöhemmin
XENA016 Academic Writing Modules: Scientific Articles Pienryhmäopetus Denise Kaltschütz 20.4.2020 4.5.2020
Suoritetaan loppuun etäopiskeluna
           
 
KIRJOITUSVIESTINTÄ          
 
XKVA001 Tieteellinen viestintä suomeksi: tekstikonsultaatio Yksilöopetus Katja Kontturi 3.2.2020 17.4.2020 Kaikki konsultaatiotapaamiset toteutetaan etäyhteydellä
XKVA008 Väitöskirjaretriitti Luento-opetus Elina Jokinen 2.3.2020 3.4.2020
Toteutetaan etäopiskeluna
XKVA009 Tutki(ja) bloggaa - uusi kirjoittaminen tutkijan arjessa Verkko-opetus Katja Kontturi 12.2.2020 18.3.2020 Jatkuu normaalisti
XKVA1002 Väitöskirjan kirjoittamisen verkkokurssi Verkko-opetus Jonna Riikonen 3.2.2020 31.5.2020 Jatkuu normaalisti
XKVA1003 Rahoitushakemuksen kirjoittaminen Luento-opetus Katja Kontturi 16.3.2020 24.5.2020 Siirretään verkkototeutukseksi