Tietoa virallisista kielitesteistä

Lisätietoa Movin kielitaitotodistuksista ja -testeistä vaihtoon lähteville tästä linkistä.

Suomi ja ruotsi

Suomen kansalaisuuden anomista varten suosittelemme Yleisiä kielitutkintoja (YKI), joka perustuu jokapäiväisen elämän kielitaitoon. Lisätietoa YKI-tutkinnosta löytyy Opetushallituksen nettisivuilta: 
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitutkinnot

Valtionhallinnon kielitutkinnot (VKT) perustuvat lakiin (424/2003) julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta ja valtioneuvoston asetukseen suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003).

Valtionhallinnon kielitutkintojärjestelmän tutkintoja voidaan käyttää myös osoittamaan sellaista kielitaitoa, jota kansalaisuuslaki (359/2003) edellyttää Suomen kansalaisuuden saamiseksi. Kielitutkinnoissa voidaan osoittaa suomen tai ruotsin kielen suullinen, kirjallinen tai ymmärtämisen taito.

VKT-kielitutkintosuorituksia ottavat vastaan Opetushallituksen määräämät tutkintosuoritusten vastaanottajat.

Lisätietoja Opetushallituksesta: 
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/valtionhallinnon_kielitutkinnot

TISUS - Test i svenska för universitets- och högskolestudier
https://www.su.se/svefler/tisus

Swedex - certifikatstest i svenska som främmande språk:
Testi järjestetään Helsingissä. Finns på nivåerna A2, B1 och B2.
Lisätietoja testistä: http://www.folkuniversitetet.se/swedex. 
Yhteystiedot: swedex@folkuniversitetet.se

Yleiset kielitutkinnot

Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille suunnattuja kielitaitotutkintoja. Tutkinnot mittaavat kielen osaamista sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan jotakin vierasta kieltä - joko Suomessa tai ulkomailla. Kielitutkinnon voi suorittaa seuraavissa kielissä: englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi, venäjä.

Lisätietoja testistä löydät Opetushallituksen tai SOLKI:n www-sivuilta. 

Linkki YLEn Ykitreeneihin, jossa voit harjoitella suomen, ruotsin ja englannin testiä varten. 

Englanti

TOEFL – järjestetään Helsingissä. Lisätietoja TOEFL:n www-sivuilta.

IELTS – järjestetään Helsingissä. Lisätietoja Finnbritin www-sivuilta.

Cambridge Assessment English (B2 FirstC1 Advanced ja C2 Proficiency) – järjestetään Helsingissä (B2 First ja C1 Advanced myös Kauniaisissä).

PTE Academic

Jos haet englanninkielisiin maisteriohjelmiin Jyväskylän yliopistossa, tarkista ohjelman hakuohjeista, mitkä testit hyväksytään ja mikä taso vaaditaan.

Lisätietoa kielitodistuksista vaihto-opiskelua varten: https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/kansainvalistyminen/kielitodistukset 

HSK - Kiinan kielen taitotesti

Jyväskylä University conducts offcial HSK Test (Hanyu Shuiping Kaoshi) i.e. Chinese Language Proficiency Test. The test was launched for the non-Chinese native speakers (professional learners, non-professional learners, learners residing in China and overseas) to assess their abilities in using Chinese language in daily, academic and professional life. The HSK score certificate is required when applying the scholarships to study in China. Chinese Hanban together with 146 Chinese universities provides various kinds of scholarships to the Chinese language learners.

HSK is the official Chinese Test recognized by the Chinese Education Ministry. New HSK test consists of 6 levels, each includes Listening Comprehension, Reading Comprehension and Writing (HSK level 1- level 2 doesn’t have writing part).

HSKK, i.e. Chinese language proficiency Oral Test, consists of Basic, Intermediate and Advanced level. The oral test speech will be recorded during the test. Basic level contains Listen & Repeat, Listen & Answer and Answer the Questions. Intermediate level contains Listen & Repeat, Look & Tell and Answer the Questions. Advanced level contains Listen & Recount, Read & Paragraph and Answer the Questions.

The Centre for Multilingual Academic Communication of Jyväskylä University offers HSK preparation course and conducts HSKK tests. Practice HSK test papers can be found on Hanban website.

Contact person: Jiayi Li-Haapaniemi.
Direct link to the registration site: http://www.chinesetest.cn/ChangeLan.do?languge=en&t=1379954950711

Ranska

DELF/DALF-kielitutkintoja sekä TCF-kielitasokoetta järjestää Ranskan instituutti Helsingissä. Lisätietoja instituutin sivuilta.

Valmentautuminen ranskan kielitutkintoihin

Saksa

DSH - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber.
Testin voi suorittaa Goethe-instituutissa Helsingissä.

TestDaF - testin voi suorittaa Goethe-instituutissa Helsingissä

Japani

Suomen japanin opettajain yhdistys järjestää kansainvälisen japanin taitotasokokeen joulukuussa pääkaupunkiseudulla. Movin Japani 5-kurssilla valmistaudutaan kokeeseen.

Lisätietoa: http://www.nihongo.fi/