Kursseille osallistuminen

Opetukseen ilmoittautuminen ja osallistumisen vahvistaminen

Kaikille toteutuksille ilmoittaudutaan Sisussa. Toteutukselle ilmoittautuneet opiskelijat valitaan opetukseen erilaisten rajaavien ja järjestävien ilmoittautumiskriteerien perusteella. Valintakriteerit ovat toteutuskohtaisia, löydät tarkemmat tiedot kunkin toteutuksen valintakriteereistä Sisusta. Tyypillisimpiä järjestäviä valintakriteereitä ovat kohderyhmään kuuluminen, esitietosuositukset ja opintopistehaarukat. Jos Sisu kertoo sinulle, ettet olisi mahtumassa opetukseen, sinun kannattaa varmistaa, että tietosi näkyvät Sisussa oikein järjestävien valintakriteerien osalta.

Esitietovaatimukset: Tarkasta opintosuorituksesi Sisusta. Suorituksista näet, oletko suorittanut mahdollisesti esitietoina edellytetyt kurssit.

Kohderyhmät: Tarkasta Sisusta kohderyhmät, joihin sinut on sijoitettu. Löydät omat kohderyhmäsi Ryhmät-välilehdeltä omista tiedoistasi Sisussa.

Opintopistehaarukat: Tarkasta ensisijainen, opiskeluoikeutesi mukainen opintosuunnitelmasi Sisusta. Opintosuunnitelman oikeasta yläkulmasta näet, montako opintopistettä Sisu katsoo sinun suorittaneen sijoittaessaan sinua toteutuksen opintopistehaarukoihin.

Useilla Movin toteutuksilla ilmoittautuneet järjestetään opintopistehaarukoiden avulla. Laskiessaan ilmoittautuneiden järjestysnumeroita, Sisu huomioi ilmoittautuneen opiskelijan opintopisteisiin ainoastaan ne opinnot, jotka löytyvät opiskelijan ensisijaisesta, opinto-oikeutta vastaavasta opintosuunnitelmasta Sisussa. Pidäthän siis opintosuunnitelmasi Sisussa ajan tasalla ja lisääthän myös jo suoritetut opintojaksot opintosuunnitelmaasi mikäli haluat, että Sisu huomioi kaikki suorittamasi opintopisteet sijoittaessaan sinut opintopistehaarukoihin.


HUOM! Varmistaaksesi paikkasi toteutuksella sinun on oltava paikalla ensimmäisellä kerralla. Ota yhteyttä kurssin opettajaan viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua, jos et pääse aloituskerralle mukaan.

Jos et mahtunut hyväksytyksi opetukseen, voit silti tulla ensimmäiseen tapaamiseen katsomaan, olisiko ryhmässä kuitenkin tilaa. Otathan tällöin yhteyttä kurssin opettajaan ja kerrot, että olet tulossa ensimmäiseen tapaamiseen jonottamaan mahdollisesti vapautuvia opetuspaikkoja.

Muualla suoritettujen opintojen huomioiminen ilmoittautumisessa
Muissa oppilaitoksissa suoritettuja opintoja (esim. alempi korkeakoulututkinto toisessa korkeakoulussa) ei ole välttämättä mahdollista sijoittaa Sisun opintosuunnitelmaan. Mikäli toisessa oppilaitoksessa suorittamasi opintopisteet eivät näy Sisussa, etkä pysty sijoittamaan niitä opintosuunnitelmaasi, ota yhteyttä kurssin opettajaan sähköpostitse ja todista hänelle muualla suorittamasi opinnot (tutkinto/opintosuoritusote toisesta oppilaitoksesta) viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Muualla suoritetun alemman korkeakoulututkinnon opintopisteet (180 op) otetaan huomioon jonotuksessa.

Seuraa Sisun viestejä ja sähköpostiasi.
Mikäli opetukseen hyväksyttyjä joudutaan päivittämään manuaalisesti toteutuksen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, asiasta tiedotetaan opiskelijoita sähköpostitse tai Sisu-viestillä.
Lähtökohtaisesti manuaalisia muutoksia kurssille hyväksyttyihin opiskelijoihin tehdään ainoastaan sellaisissa vikatilanteissa, joissa opiskelijalla ei olisi ollut mahdollisuutta omalla toiminnallaan varmistaa oikeaa sijoittumistaan Sisun valintakriteereissä.

Kurssin suorittaminen

Kurssitehtävät suoritetaan kurssin toteutusaikana. Mikäli sinulta kuitenkin jää kurssiin liittyviä tehtäviä suorittamatta toteutuksen aikana, on ne suoritettava saman lukuvuoden aikana opettajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Jos jätät kurssin suorituksen kesken etkä aio suorittaa sitä loppuun, merkitsethän suorituksesi keskeytetyksi myös Sisussa.

Läsnäolo kursseilla

Kursseilla noudatetaan läsnäolovelvollisuutta. Kurssilta poissaolo voi olla hyväksyttävää sairauden tai muun pakottavan syyn takia. Poissaoloja voi olla enintään 20 % kurssin kontaktiopetustunneista. Opiskelijalla on vastuu hankkia poissaolon aikana kurssilla jaettu materiaali, että hän voi valmistautua seuraavalle opetuskerralle. 

Tutkintosääntö

Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 1.8.2019