Kypsyysnäytteen kielentarkastuksen kirjaus

Ohje Kypsyysnäytteen kielentarkastus -kirjauksen saamisesta opintosuoritusrekisteriin

Kypsyysnäytteet arvioidaan sekä kielen että sisällön osalta. Kypsyysnäytteesi kielentarkastus tehdään Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksessa (Movissa). Jos kirjoitat kypsyysnäytteen suomeksi, sinun tulee hakea kypsyysnäytteen kielentarkastuksesta kirjaus opintorekisteriisi ilmoittautumalla Sisussa kypsyysnäytteen kielentarkastukseen. Tämä koskee sekä tentissä kirjoitettavan että opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen tekijöitä.

Kypsyysnäytteen kielentarkastukseen ilmoittautuminen tapahtuu Sisussa ensisijaisesti opiskelijan oman opintosuunnitelman kautta. Opintosuunnitelmassa valitaan oman tutkinto-ohjelman kypsyysnäyte-opintojaksosta sellainen suoritustapa, johon kuuluu kielentarkastus. 

Kielentarkastukselle löytyy Sisusta useita valittavia toteutuksia. Jos opiskelet uusiutuvia viestintä- ja kieliopintoja (XYH-alkuiset kurssikoodit), valitse oman UVK-kokonaisuutesi mukainen kielentarkastus. Jos taas olet suorittanut viestintä- ja kieliopinnot kielikohtaisilla kursseilla (XRU-, XEN-, XPV- ja XKV- alkuiset kurssikoodit), ilmoittaudu kielikohtaisia viestintä- ja kieliopintoja suorittaville opiskelijoille tarkoitettuun kielentarkastukseen.  

Jos kirjoitat kypsyysnäytteen ruotsiksi tai englanniksi tai olet kansainvälisen maisteriohjelman opiskelija, sinun ei tarvitse ilmoittautua kypsyysnäytteen kielentarkastukseen. Jos olet epävarma tilanteestasi, ota yhteyttä tiedekuntasi tai laitoksesi henkilökuntaan. 

Ne kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opiskelijat, jotka tekevät tutkielmansa suomen kielestä ja kirjoittavat kypsyysnäytteensä suomeksi (ks. luettelo), eivät myöskään ilmoittaudu kypsyysnäytteen kielentarkastukseen Sisussa, koska heidän kypsyysnäytteensä ei tule Moviin kielentarkastukseen.

Mistä tiedän, mille toteutukselle ilmoittaudun?

Kypsyysnäytteen kielentarkastukselle löytyy Sisusta useita toteutuksia, jotka on suunnattu eri kohderyhmille. Valittavana olevat toteutukset löydät Sisusta opintojaksoesitteen Suoritustavat-välilehdeltä.

Jos suoritat UVK-opintoja ja olet ilmoittautunut XYH-alkuiselle Tutkimusviestintä-opintojaksolle, ilmoittaudu oman UVK:si toteutukselle (esim. Kirjallinen työ, UVK JSBE).

Jos suoritat kypsyysnäytteesi tentissä kirjoitettavana kypsyysnäytteenä tai jos olet jollain alla mainituista kursseista, ilmoittaudu toteutukselle Kirjallinen työ, kielikohtaisia viestintä- ja kieliopintoja opiskeleville. Valitse ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi klikkaamalla alasvetovalikosta Ensisijainen.

 • XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet (lähiopetusopintojakso), 3 op
 • XYHI002 Äidinkielen tiedeviestintä IT-alalla (tietotekniikka), 2 op
 • XKVL004 Terveystieteiden tutkimusviestintä, 3 op
 • XKVL1000 Tutkimusviestinnän perusteet (LPE-AKO), 2 op.

 

Milloin ilmoittaudun toteutukselle?

Ilmoittaudu toteutukselle mahdollisimman pian ilmoittauduttuasi tutkimusviestinnän opintojaksolle tai tentissä kirjoitettavaan kypsyysnäytteeseen. 

Mitä jos ilmoittaudun vahingossa väärälle toteutukselle?

Jos ilmoittauduit väärälle toteutukselle, et tällä hetkellä voi perua ilmoittautumistasi itse, koska kielentarkastuksen toteutuksilla on Sisussa valittuna jatkuva ilmoittautuminen. Jos ilmoittauduit väärälle toteutukselle, toimi seuraavasti:

 • Ilmoittaudu oikealle toteutukselle
 • Lähetä viesti osoitteeseen movi@jyu.fi. Kerro viestissä ainakin seuraavat tiedot 
  • nimesi,
  • pääaineesi tai tutkinto-ohjelmasi, sekä
  • toteutus, jolle ilmoittauduit vahingossa.
  • Jos et pystynyt ilmoittautumaan oikealle toteutukselle, kerro viestissä myös toteutus, jolle sinun pitäisi ilmoittautua.

 

Mitä jos Sisu ilmoittaa, että en voi tulla valituksi toteutukselle?

Jos Sisu ilmoittaa, että et voi tulla valituksi toteutukselle, lähetä sähköpostia osoitteeseen movi@jyu.fi. Kerro viestissä vähintään seuraavat tiedot:

 • nimesi,
 • pääaineesi tai tutkinto-ohjelmasi ja
 • toteutus, jolle olet ilmoittautumassa.
 • Sisu voi hylätä ilmoittautumisesi, mikäli jokin valintakriteereistä ei täyty. Jos tiedät, mistä valintakriteeristä hylkäys johtuu, kerrothan senkin viestissäsi.

Pitääkö minun lisätä opintojakso XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus Sisussa opintosuunnitelmaani? 

Ei tarvitse. OPS-kauden 2020-23 opintosuunnitelmissa XKVX1002 Kypsyynäytteen kielentarkastus on lisätty yhdeksi kypsyysnäytteiden arviointikohteeksi Sisussa. Riittää siis, että valitset opintosuunnitelmassasi kypsyysnäytteesi suoritustavaksi sellaisen tavan, jonka arviointikohteena on kypsyysnäytteen lisäksi myös kypsyysnäytteen kielentarkastus.