Kypsyysnaytteiden toimittaminen kielentarkastukseen etätyöskentelyaikana

Kypsyysnäytteen toimittaminen kielentarkastukseen  etätyöskentelyaikana 

Kypsyysnäytteitä voi kirjoittaa tällä hetkellä e-tenttitilassa, etänä Moodlessa tai tenttitilaisuudessa käsin. Moodle-suorituksia laitosten henkilökunta valvoo Zoomin tai Proctorion välityksellä. Katso digipalveluiden ohjeet
Verkkotenttien valvonta Zoom-verkkokokouksen avulla ja Proctorio-ohjeet. 

Opiskelija ilmoittautuu Sisussa  tutkinto-ohjelmansa kypsyysnäytteeseen

Kypsyysnäytteen kirjoittajan tulee ilmoittautua Sisussa tutkinto-ohjelmansa kypsyysnäytteeseen. Kun opiskelija ilmoittautuu opintosuunnitelmansa kautta tutkinto-ohjelmansa kypsyysnäytteeseen, Sisun pitäisi automaattisesti ohjata opiskelija ilmoittautumaan myös kypsyysnäytteen kielentarkastukseen, mikäli kypsyysnäytteen opintojaksosta on valittuna OPS-kauden 2020-23 versio.

Kypsyysnäytteen toimittaminen kielentarkastukseen poikkeusaikana

Kun kypsyysnäytteen sisältö on hyväksytty, lähetä Moviin tieto kielentarkastusta odottavasta suorituksesta (kypsyysnaytteet-movi@jyu.fi). Huom. tätä ei tarvitse tehdä Examissa kirjoitetuille kypsyysnäytteille. Käsin kirjoitetut kypsyysnäytteet tulee etätyöskentelyaikana lähettää skannattuna yllä mainittuun osoitteeseen. Suosittelemme käyttämään turvasähköpostia.

Liitä viestiin seuraavat tiedot:

  • opiskelijan koko nimi ja tutkinto-ohjelma
  • kypsyysnäytteen kirjoittamispäivä
  • Moodle-työtilan nimi ja tarvittaessa tarkemmat ohjeet siitä, mistä kypsyysnäyte löytyy työtilassa
  • niiden henkilöiden sähköpostiosoitteet, joille tieto kielentarkastuksen tuloksesta halutaan välitettävän.

Ne kypsyysnäytteet, joita ei jostain syystä saada toimitettua kielentarkastukseen Moodlen kautta, voi lähettää liitetiedostona (docx) yllä mainittuun osoitteeseen.

Huom. Etätyöskentelyn vuoksi kaikki viestiminen hoidetaan sähköisesti, eli kypsyysnäytteen ilmoittautumislomaketta ei ole tarpeen lähettää sähköpostin mukana.