Kypsyysnaytteiden toimittaminen kielentarkastukseen etätyöskentelyaikana

Kypsyysnäytteen toimittaminen kielentarkastukseen  

Tentissä kirjoitettavia kypsyysnäytteitä voi kirjoittaa e-tenttitilassa, etänä Moodlessa tai tenttitilaisuudessa käsin. Moodle-suorituksia laitosten henkilökunta valvoo Zoomin välityksellä. Katso digipalveluiden ohjeet
Verkkotenttien valvonta Zoom-verkkokokouksen avulla.

Opiskelija ilmoittautuu Sisussa  tutkinto-ohjelmansa kypsyysnäytteeseen

Kypsyysnäytteen kirjoittajan tulee ilmoittautua Sisussa tutkinto-ohjelmansa kypsyysnäytteeseen. Kun opiskelija ilmoittautuu opintosuunnitelmansa kautta tutkinto-ohjelmansa kypsyysnäytteeseen, Sisun pitäisi automaattisesti ohjata opiskelija ilmoittautumaan myös kypsyysnäytteen kielentarkastukseen, mikäli kypsyysnäytteen opintojaksosta on valittuna OPS-kauden 2020-23 versio.

Kypsyysnäytteen toimittaminen kielentarkastukseen 

Kun kypsyysnäytteen sisältö on hyväksytty, lähetä Moviin tieto kielentarkastusta odottavasta suorituksesta (kypsyysnaytteet-movi@jyu.fi). Huom. tätä ei tarvitse tehdä Examissa kirjoitetuille kypsyysnäytteille. Käsin kirjoitetut kypsyysnäytteet tulee lähettää Oppioon osoitteella Kypsyysnäytteiden kielentarkastus / Oppio tai
skannattuna osoitteeseen kypsyysnaytteet-movi@jyu.fi. 

Kun ilmoitat Moodlessa tehdystä kypsyysnäytteestä, liitä viestiin seuraavat tiedot:

  • opiskelijan koko nimi ja tutkinto-ohjelma
  • kypsyysnäytteen kirjoittamispäivä
  • Moodle-työtilan nimi ja tarvittaessa tarkemmat ohjeet siitä, mistä kypsyysnäyte löytyy työtilassa
  • niiden henkilöiden sähköpostiosoitteet, joille tieto kielentarkastuksen tuloksesta halutaan välitettävän.

Ne kypsyysnäytteet, joita ei jostain syystä saada toimitettua kielentarkastukseen Moodlen kautta, voi lähettää liitetiedostona yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.