Kypsyysnaytteiden toimittaminen kielentarkastukseen poikkeusaikana

Kypsyysnäytteen toimittaminen kielentarkastukseen  poikkeusaikana maaliskuusta 2020 alkaen

Kypsyysnäytteen laatiminen Moodlessa

Kypsyysnäytteitä voi suorittaa tällä hetkellä Moodlessa ja Examissa. Laitosten henkilökunta valvoo Moodle-suorituksia Zoomin välityksellä. Katso digipalveluiden ohjeet Moodlessa kirjoitettavan kypsyysnäytteen toteuttamiseksi.

Opiskelija ilmoittautuu Sisussa opintojaksolle XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus

Kypsyysnäytteen kirjoittajan tulee ilmoittautua Sisussa opintojaksolle XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus (0 op).

XKVX1002-koodi ei korvaa aiemmin käytössä olleita kypsyysnäytekoodeja eli opiskelijan on ilmoittauduttava laitoksen omalle koodille ja kielentarkastuskoodille. XKVX1002-opintojakson käyttöönotto ei vaikuta laitosten omien kypsyysnäytekoodien kirjaamisprosessiin (laitoksen oma koodi kirjataan vasta kun sekä sisällöntarkastus että kielentarkastus on hyväksytty).

XKVX1002-opintojaksoa ei tarvitse koota osaksi tutkintoa, vaan sen tarkoitus on ainoastaan välittää ja tallentaa tieto opiskelijan kirjoittaman kypsyysnäytteen kieliasun tarkastuksesta.

Kypsyysnäytteen toimittaminen kielentarkastukseen poikkeusaikana

Kun kypsyysnäytteen sisältö on hyväksytty, lähetä Moviin tieto kielentarkastusta odottavasta suorituksesta (kypsyysnaytteet-movi@jyu.fi).

Liitä viestiin seuraavat tiedot:

  • opiskelijan koko nimi ja pääaine
  • kypsyysnäytteen kirjoittamispäivä
  • Moodle-työtilan nimi ja tarvittaessa tarkemmat ohjeet siitä, mistä kypsyysnäyte löytyy työtilassa
  • niiden henkilöiden sähköpostiosoitteet, joille tieto kielentarkastuksen tuloksesta halutaan välitettävän.

Ne kypsyysnäytteet, joita ei jostain syystä saada toimitettua kielentarkastukseen Moodlen kautta, voi lähettää liitetiedostona (docx) yllä mainittuun osoitteeseen.

Huom. Etätyöskentelyn vuoksi kaikki viestiminen hoidetaan sähköisesti, eli kypsyysnäytteen ilmoittautumislomaketta ei ole tarpeen lähettää sähköpostin mukana.