Kypsyysnäyteohjeet

Mikä on opintojaksolla kirjoitettava kypsyysnäyte?

Movi on ottanut kypsyysnäytteiden eli maturiteettien kielentarkastuksessa käyttöönsä toimintatavan, jossa kandidaattivaiheen tutkimusviestinnän opintojaksolle osallistuvalla opiskelijalla on mahdollisuus saada kypsyysnäytteensä kieliasu tarkistettua opintojakson yhteydessä. Kieliasun tarkastukseen voi osallistua tieteellisellä tekstillä, joka on viimeistelyvaiheessa.

Opintojaksolla kirjoitettava kypsyysnäyte tarkoittaa sitä, että opiskelija ei kirjoita esseemuotoista kypsyysnäytettä tenttitilanteessa, vaan hän työstää kirjoitusviestinnän opintojakson aikana kandidaatintutkielmaansa tai siihen läheisesti liittyvää tekstiä, esimerkiksi kriittistä kirjallisuuskatsausta tai itsearviointitehtävää. Kypsyysnäytteen tekstilaji riippuu kandidaatintutkielman kielestä ja siitä, kirjoittaako opiskelija kandidaatintutkielmaansa yksin vai parin kanssa.

Opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen arvioinnissa käytetään arviointikriteereitä, jotka pohjautuvat perinteisen tentissä kirjoitettavan kypsyysnäytteen kielentarkastuskriteereihin.

Opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen perusteena on, että opiskelija saa aiempaa enemmän tukea tieteelliseen kirjoittamiseen jo tutkielmansa kirjoittamisvaiheessa.

Opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen rinnalla on edelleen mahdollisuus suorittaa tentissä kirjoitettava kypsyysnäyte. Tentissä kypsyysnäytteen suorittavat opiskelijat, jotka eivät osallistu tutkimusviestinnän opintojaksoille tai joiden tekstiin ei tehdä opintojakson aikana kielentarkastusta. 

Lukuvuonna 2020–2021 opintojaksolla kirjoitettava kypsyysnäyte on mahdollista suorittaa seuraavilla opintojaksoilla:

Oppiainekohtaiset uusiutuvien viestintä- ja kieliopintojen (UVK) tutkimusviestinnän opintojaksot

 • XYHM1010 Tutkimusviestintä (fysiikka), 2 op
 • XYHH004 Tutkimusviestintä (KUMU), 4 op (syksystä 2021 lähtien XYHH1012 Tutkimusviestintä (KUMU), 3 op)
 • XYHY1003 Tutkimusviestintä (yfi, sto), 3 op
 • XYHH1015 Tutkimusviestintä (historia), 3 op
 • XYHM1014 Tutkimusviestintä (kemia), 2 op
 • XYHT1002 Tut­ki­mus­vies­tin­tä (taloustieteet), 4 op
 • XYHH2001 Tieteellinen kirjoittaminen (viestintä), 3 op
 • XYHH2003 Tutkimusviestintä (journalistiikka), 3 op
 • XYHK1002 Tutkimusviestintä (kasvatustieteet), 3 op

Muut tutkimusviestinnän opintojaksot

Kaikille avoin tutkimusviestinnän opintojakso

 • XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet (lähiopetusopintojakso), 3 op 

Oppiainekohtaiset tutkimusviestinnän opintojaksot

 • XYHI002 Äidinkielen tiedeviestintä IT-alalla (tietotekniikka), 2 op
 • XKVL004 Terveystieteiden tutkimusviestintä, 3 op
 • XKVL1000 Tutkimusviestinnän perusteet (LPE-AKO), 2 op

Opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen kielentarkastus kuuluu opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen uusiutuvien viestintä- ja kieliopintojen (UVK) tutkimusviestinnän opintojaksoilla. Muilla tutkimusviestinnän opintojaksoilla opiskelija voi suorittaa kypsyysnäytteen kielentarkastuksen osana opintojaksoa, mutta sitä ei vaadita opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen. Kypsyysnäytteen kielentarkastuksen suorittaminen osana tutkimusviestinnän opintojaksoa on kuitenkin hyvin suositeltavaa.

Opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen tarkastusprosessi ja rekisteröinti

Opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen kieliasu tarkastetaan kandidaatintutkielman osasta tai siihen kiinteästi liittyvästä tekstistä, jota on tarkasteltu tutkimusviestinnän opintojakson aikana.

Toisin kuin tenttitilanteissa kirjoitetuissa kypsyysnäytteissä opintojaksolla kirjoitettavasta kypsyysnäytteessä erillistä sisällöntarkastusta ei tarvita, koska sisällöntarkastuksen katsotaan sisältyvän tutkielman ohjaus- ja arviointiprosessiin.

Kun sekä opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen kieliasu että kandidaatintutkielma on hyväksytty, kypsyysnäyte voidaan viedä rekisteriin.