Kypsyysnäyteohjeet

Mikä on opintojaksolla kirjoitettava kypsyysnäyte?

Monikielisen akateemisen viestinnän keskus on ottanut kypsyysnäytteiden eli maturiteettien kielentarkastuksessa käyttöönsä uuden toimintatavan, jossa kandidaattivaiheen kirjoitusviestinnän opintojaksolle osallistuvalla opiskelijalla on mahdollisuus saada kypsyysnäytteensä kieliasu tarkistettua opintojakson yhteydessä. Kieliasun tarkastukseen voi osallistua tieteellisellä tekstillä, joka on viimeistelyvaiheessa.

Opintojaksolla kirjoitettava kypsyysnäyte tarkoittaa sitä, että opiskelija ei kirjoita esseemuotoista kypsyysnäytettä tenttitilanteessa, vaan hän työstää kirjoitusviestinnän opintojakson aikana kandidaatintutkielmaansa, ja yksi tutkielman osa arvioidaan kieliasun näkökulmasta. Tarvittaessa tarkasteluun voidaan ottaa myös kandidaatintutkielmaan kiinteästi liittyvä teksti, esimerkiksi käsiteanalyysi tutkielman käsitteistä tai kriittinen kirjallisuuskatsaus. Opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen arvioinnissa käytetään kriteereitä, jotka pohjautuvat perinteisen tentissä kirjoitettavan kypsyysnäytteen kielentarkastuskriteereihin.

Opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen perusteena on, että opiskelija saa aiempaa enemmän tukea tieteelliseen kirjoittamiseen jo tutkielmansa kirjoittamisvaiheessa.

Opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen rinnalla on edelleen mahdollisuus suorittaa tentissä kirjoitettava kypsyysnäyte. Tentissä kypsyysnäytteen suorittavat opiskelijat, jotka eivät osallistu tutkimusviestinnän opintojaksoille tai joiden tekstiin ei tehdä opintojakson aikana kielentarkastusta. 

Lukuvuonna 2019–2020 opintojaksolla kirjoitettava kypsyysnäyte on mahdollista suorittaa seuraavilla opintojaksoilla:

Oppiainekohtaiset uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen (UVK) tutkimusviestinnän opintojaksot

  • XYHM004 Tutkimusviestintä (fysiikka), 2 op
  • XYHH004 Tutkimusviestintä (KUMU), 4 op
  • XYHY1003 Tutkimusviestintä (yfi, sto), 3 op
  • XYHH008 Tutkimusviestintä (historia), 3 op
  • XYHM008 Tutkimusviestintä (kemia), 2 op
  • XYHT1002 Tut­ki­mus­vies­tin­tä (taloustieteet), 4 op

Muut tutkimusviestinnän opintojaksot

Kaikille avoin tutkimusviestinnän opintojakso

  • XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet (lähiopetusopintojakso), 3 op 

Oppiainekohtaiset tutkimusviestinnän opintojaksot

  • XYHI002 Äidinkielen tiedeviestintä IT-alalla (tietotekniikka), 2 op
  • XKVL004 Terveystieteiden tutkimusviestintä, 3 op
  • XKVL005 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet (LPE-AKO), 2 op

Opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen kielentarkastus kuuluu opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen (UVK) tutkimusviestinnän opintojaksoilla. Muilla tutkimusviestinnän opintojaksoilla opiskelija voi suorittaa kypsyysnäytteen kielentarkastuksen osana opintojaksoa, mutta sitä ei vaadita opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen. Kypsyysnäytteen kielentarkastuksen suorittaminen osana tutkimusviestinnän opintojaksoa on kuitenkin hyvin suositeltavaa.

Opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen tarkastusprosessi ja rekisteröinti

Opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen kieliasu tarkastetaan kandidaatintutkielman osasta tai siihen kiinteästi liittyvästä tekstistä, jota on tarkasteltu tutkimusviestinnän opintojakson aikana pienryhmäopetuksessa.

Toisin kuin tenttitilanteissa kirjoitetuissa kypsyysnäytteissä opintojaksolla kirjoitettavasta kypsyysnäytteessä erillistä sisällöntarkastusta ei tarvita, koska sisällöntarkastuksen katsotaan sisältyvän tutkielman ohjaus- ja arviointiprosessiin.

Kun sekä opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen kieliasu että kandidaatintutkielma on hyväksytty, voidaan kypsyysnäyte viedä rekisteriin.