Ohjeita tutkielman ohjaajalle

  1. Lokakuussa 2019 Movissa otettiin käyttöön opintojakso XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus (0 op). Kypsyysnäytteiden kieliasun tuloksen voi tarkastaa opiskelijan opintosuoritusrekisteristä. 
  2. Jos ohjauksessasi olevan opiskelijan kypsyysnäytteen kieliasu on hyväksytty, sinun ei tarvitse luoda erillistä kypsyysnäytetenttiä, sillä opintojaksolla kirjoitettavassa kypsyysnäytteessä sisällöntarkastus sisältyy tutkielman arviointiin.
  3. Kun olet hyväksynyt tutkielman, lähetä kypsyysnäytteen rekisteröijälle tieto, että kypsyysnäyte on valmis rekisteriin.
  4. Jos ohjauksessasi olevan opiskelijan kypsyysnäytteen kieliasua ei ole hyväksytty tutkimusviestinnän opintojakson yhteydessä, opiskelijan tulee suorittaa kypsyysnäytteensä tentissä. 
  5. Jos sinulla on epäselvä käsitys opiskelijasi opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen tuloksesta, voit tarkistaa tiedon Movista osoitteesta kypsyysnaytteet-movi@jyu.fi.