Ohjeita tutkielman ohjaajalle

  1. Lokakuussa 2019 Movissa ryhdyttiin kirjaamaan kypsyysnäytteen kielentarkastuksen tulos omana suorituksenaan opintosuoritusrekisteriin. OPS-kaudella 2020-23 kypsyysnäytteen kielentarkastus kirjataan kypsyysnäyteopintojakson osasuoritukseksi. Kypsyysnäytteiden kielentarkastuksen tuloksen voi tarkastaa opiskelijan suoritustiedoista Sisusta. Koska tulos merkitään kypsyysnäytteen osasuoritukseksi, se ei yleensä näy erillisenä suorituksena Rotissa.  
  2. Jos ohjauksessasi olevan opiskelijan kypsyysnäytteen kieliasu on hyväksytty, sinun ei tarvitse luoda erillistä kypsyysnäytetenttiä, sillä opintojaksolla kirjoitettavassa kypsyysnäytteessä sisällöntarkastus sisältyy tutkielman arviointiin.
  3. Kun olet hyväksynyt tutkielman, lähetä kypsyysnäytteen rekisteröijälle tieto, että kypsyysnäyte on valmis rekisteriin tai kirjaa suoritus Sisuun.
  4. Jos ohjauksessasi olevan opiskelijan kypsyysnäytteen kieliasua ei ole hyväksytty tutkimusviestinnän opintojakson yhteydessä, opiskelijan tulee suorittaa kypsyysnäytteensä tentissä. 
  5. Jos sinulla on epäselvä käsitys opiskelijasi opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen tuloksesta, voit tarkistaa tiedon Movista osoitteesta kypsyysnaytteet-movi@jyu.fi.