Suomen kielestä tutkielman tekevät opiskelijat eivät ilmoittaudu XKVX1002-toteutukselle

XKVX1002-toteutukselle ilmoittautuminen ei koske seuraavia opiskelijoita:

a) AIKAn opiskelijat, jotka tekevät kandintutkielmansa suomen kielestä (jos tekevät kirjallisuudesta, ilmoittautuvat XKVX1002-koodille)
b) MOKAn opiskelijat, joiden opintosuunta on suomi
c) SUOMAn opiskelijat

ja jotka kirjoittavat maturiteettinsa suomeksi.