Esimerkkejä kielellisistä heikkouksista

Seuraavassa on esitetty näytteitä tyypillisimmistä sanajärjestys-, viittaussuhde-, kongruenssi-, rektio- ja omistusliitevirheistä. (Poiminnot ovat pääosin teoksesta Kielenhuollon luennot, Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskus, Opetusmateriaaleja 1.)

Sanajärjestysvirheitä

Kun lause alkaa jollakin predikaatin määritteellä, käytetään käänteistä sanajärjestystä, vaikka suomessa on normaalipainotteisessa lauseessa tavallisesti suora sanajärjestys:

Vuonna 1756 muutti hän jälleen Tukholmaan ja teki samana vuonna matkan Englantiin.
→ - -, hän muutti --.

Myös sivulauseen jälkeisessä päälauseessa käytetään käänteistä sanajärjestystä, vaikka useimmiten suora sanajärjestys riittäisi.

Koska nainen ei voi täällä Afrikassa periä maata, joutuu hän ostamaan sen.
→ - -, hän joutuu ostamaan sen.

Edellä ei ole mitään sanaa (=korrelaattia), johon pronomini viittaa.

Ekspressionistisen draaman yksi keskeisimpiä aiheita oli sodanvastaisuus. He vastustivat muutakin väkivaltaa.
→ - - Ekspressionistit vastustivat muutakin väkivaltaa.

Monikollisella pronominilla viitataan yksikkömuotoiseen substantiiviin.

Hippiliike osoitti, että on muutakin kuin rahan ja vallan tavoittelu. He kehottivat löytämään tämän hetken.
→ – – Hipit kehottivat löytämään muutakin
→ – – Se kehotti – –.

Sympaattinen suhtautuminen vieraan kielen yhteisöön tuottaa suuren motivaation oppia myös heidän kieltään.
– – motivaation oppia myös sen kieltä.

Kongruenssivirheitä

Predikaatti ei noudata subjektin lukua.

Osa matkustajista joutuivat vaihtamaan junaa.
→ – – joutui vaihtamaan junaa.

Kielen omaksumisen kysymyksiä on käsitelleet sekä psykologit että kielitieteilijät.
→– – ovat käsitelleet sekä psykologit että kielitieteilijät.

Helsingin seudulla ei ole ollut kunnon talvea vuosikausiin, eikä laskettelukeskukset ole voineet menestyä.
→ – – eivätkä laskettelukeskukset ole voineet menestyä.

Rektiovirheitä

Rektio tarkoittaa sitä, että tietyt sanat vaativat määritteensä määrämuotoon. Rektiovirheiden mallina on usein vieras kieli.

Suomen kaltaisen sivistysvaltion on tunnettava vastuu alkuperäisen luonnon säilyttämiseen.
→ – – säilyttämisestä.

Artikkeli on historiallinen katsaus suomalaisesta parlamentarismista.
→ – – katsaus suomalaiseen parlamentarismiin.

Osapuolet olivat hyvin tyytyväisiä tehdystä ratkaisusta.
→ – – tyytyväisiä tehtyyn ratkaisuun.

Neuvottelun osapuolet etsivät juuri käytävässä neuvottelussa ratkaisua lukkiutuneelle tilanteelle.
→ – – ratkaisua lukkiutuneeseen tilanteeseen.

Syy tälle menettelylle selvinnee huomisissa neuvotteluissa.
→ Syy tähän menettelyyn – –.

Filmi kuvaa nuorimman perheenjäsenen hyvin kriittisenä.
→ – – kriittiseksi.

Omistusliitevirheitä

Genetiivimuotoisen persoonapronominin jälkeiseen substantiiviin tai postpositioon kuuluu omistusliite.

Menettely on meidän alalla erilainen.
→ – – (meidän) alallamme – –.

Tapahtumien järjestys oli hänen mukaan päinvastainen.
→ – – hänen mukaansa – –.

Persoonapronominin genetiiviä ei käytetä, jos omistusliite viittaa lauseen ajatussubjektiin tai passiivilauseen objektiin.

Hänellä oli tilaisuus käydä hänen entisessä asuinpaikassaan.
→ – – käydä entisessä asuinpaikassaan.

Hänet oli pakotettu luopumaan hänen oikeuksistaan.
→ – – luopumaan oikeuksistaan.

Seuraavassa on esitetty muutamia virheitä, jotka ovat tyypillisiä kirjoittajalle, jonka äidinkieli on muu kuin suomi (Esimerkit on poimittu eri lähteistä, eivätkä ne välttämättä liity kypsyysnäytteisiin.)

Kestoastevirheitä

Kerhotoimintaan suunnatujen rahojen luultiin jo loppuneen.
→ Kerhotoimintaan suunnattujen – –.

Ihmisen kehittymistä ohjaavat tarpet on jaoteltu kuuteen luokkaan.
→ Ihmisen kehittymistä ohjaavat tarpeet – –.

Subjektivirheitä

Kauppojen mainoksia, erityisesti kutsumattomina vieraina, ärsyttävät.
→ Kauppojen mainokset – –.

Uudistus arvellaan erityisesti vaikuttavan keskisuurissa yrityksissä.
→ Uudistuksen arvellaan – –.

Objektivirheitä

Minkälainen todistus voin saada, jos osallistun kurssille?
→ Minkälaisen todistuksen – –?

Tosi-TV-ohjelmat ovat valloittaneet Suomen televisiokin.
→ – – Suomen televisionkin.

Rektiovirheitä

Olen lukenut internetissä teidän yhdistyksestä ja haluaisin liittymään jäseneksi.
→ – – haluaisin liittyä jäseneksi.

Molemmissa tapauksissa kävisimme vierailemassa eri julkisia ja yksityisiä puutarhoja.
→ – – vierailemassa eri julkisissa ja yksityisissä puutarhoissa.

Valtiolla on pidättäydyttävä kunnille tehtävien lisäämisestä.
→ Valtion – – tehtävien lisäämisestä kunnille.

Epätarkkuutta vaativissa tai harvinaisissa rakenteissa

Jos teillä on esite, saisitko postitettu sen minulle?
→ – – saisitko postitettua (voisitko postittaa) sen minulle?

Yli tunnin jonottuaan mies päätti luovuttaa.
→ Yli tunnin jonotettuaan mies päätti luovuttaa.

Vääriä sananvalintoja ja tyyliseikkoja

Ihmisellä voi olla viallinen aineenvaihdunta, ja geeneillä siihen on myös oma osuus.
→ – – virheellinen aineenvaihdunta – – oma osuutensa.

Talvi on lähtenyt menojaan.
→ – – on mennyt – –.