Saavutettava Movi

Tavoitteenamme on, että opintosi Movissa sujuvat mahdollisimman sujuvasti ja saavutettavasti.

Movi pyrkii edistämään jokaisen opiskelijan oppimista. Jos koet, että sinulla on tarve yksilöllisiin järjestelyihin, kerro siitä opettajalle etukäteen. Voit sopia hänen kanssaan vaihtoehtoisista, sinulle parhaiten sopivista opiskelu- ja suoritustavoista.  

Tästä voit tarkistaa, mitkä ovat opettajan velvollisuuksia ja oikeuksia ja mitkä opiskelijan.

Saavutettava Movi -kuvituskuva oranssi

 

Opiskelijan oikeus

Opiskelijan velvollisuus

Opiskelijalla on oikeus odottaa, että yliopiston henkilökunta toimii mahdollisimman saavutettavan sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen opiskeluympäristön luomiseksi.

Opiskelijan vastuulla on ilmoittaa mahdollisista esteistä ja hakea yksilöllisiä järjestelyjä niitä tarvitessaan.

Opiskelija on itse vastuussa oppimisestaan, kehittymisestään ja tekemistään ratkaisuista.

 

Opettajan oikeus

Opettajan velvollisuus

Opettajalla on oikeus työrauhaan.

Opettajan ei tarvitse, eikä opettaja saa olla psykologi, lääkäri tai erityisopettaja. Opettajan ei tarvitse, eikä opettaja saa diagnosoida opiskelijan sairauksia.

 

Opettaja suunnittelee ja toteuttaa opetuksensa niin, että jokaiselle opiskelijalle taataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua sekä osoittaa osaamisensa.

Opettajalla on velvollisuus puuttua tilanteeseen, jos joku opiskelija häiritsee opettajan opetusta tai toisten opiskelijoiden oppimista.

Opettaja toteuttaa opetukseen liittyvän viestinnän ja oppimateriaalit saavutettavasti, tarpeen mukaan yksilöllisesti.

(JYU: Vararehtorin päätös: Saavutettava opiskelu Jyväskylän yliopistossa)

 

”Erilaisuuden, monipuolisen osaamisen ja yhteenkuuluvuuden arvostaminen läpileikkaavat toimintaamme. Monikulttuurinen ja kansainvälinen, jokaista yksilöä arvostava ja inspiroiva yhteisömme on rikkautemme.” (Yliopiston strategia 2030)

Myös monikulttuurisuus liittyy tasa-arvoon ja näin ollen saavutettavuuteen. Lue lisää kansainvälisyydestä Moving Mindsets -sivuilta.

 

 

Ota yhteyttä