Esiintymisjännitys

opiskelijat opettamassa Iida Liimatainen.jpg

Yliopisto-opintojen sisältämissä puheviestintätilanteissa jännittäminen on melko yleistä. Jännittäminen ei yleensä juurikaan näy ulospäin, vaikka sisäisten tuntemusten ja ajatusten perusteella niin voisi olettaa. Tästä johtuu, että jännittämisen yleisyys pysyy salassa. Jokainen esiintyjä luulee olevansa se ainoa, joka jännittää, koska muiden jännittäminen ei näy ulospäin. Oman jännittämisen käsittelyssä on tärkeää hyväksyä itsensä "jännittämisineen päivineen".

Jännityksen lievittämiseen on monia keinoja. Koska jännittämisen syyt voivat olla erilaisia eri ihmisillä, myös lievityskeinot tepsivät eri tavoin.  Apua voi saada mm. seuraavista:

  • Movin Esiintymisvarmuuden kehittäminen -opintojaksolta (XPV0024)
  • kannustavasta ja motivoivasta sisäisestä puheesta, itsensä ”psyykkauksesta ja tsemppaamisesta”
  • rentoutumisharjoituksista ja liikunnasta
  • myönteisestä ajattelusta ja mielikuvaharjoittelusta (Opiskelijan kompassi)
  • puheviestintätaitojen harjoittelusta ja valmistautumisesta puhetilanteisiin
  • vuorovaikutuskokemuksen kartuttamisesta: pelkoa kohti meneminen pienentää sitä - poispäin meneminen taas suurentaa.
  • puhumiseen ja esilläoloon liittyvien ajatusmallien kyseenalaistamisesta
  • keskustelemalla jännittämisestä tukea antavien ystävien kanssa
  • terapiasta
  • kehon oireita lievittävästä lääkityksestä.

Ota siis vastaan opiskelun esiintymishaasteet ja hanki niihin tukea tarvittaessa.

Lisätietoa:

YTHS - esiintymisjännitys