Movin toimintaohjeet opiskelijoille

Tavoitteenamme on, että opintosi Movissa sujuvat mahdollisimman sujuvasti ja saavutettavasti.

Yksilölliset järjestelyt -kuvituskuva

Toivon aina, että opiskelijat tulevat kertomaan erityistarpeistaan hyvissä ajoin. Henkilökohtaisessa keskustelussa asiat selkiytyvät ja suunnitellaan yhdessä ratkaisuja.
- Movin puheviestinnän lehtori


Yleisiä ohjeita

 • Ota yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan hyvissä ajoin ennen opetuksen alkua, jos 
  • sinulla on opiskeluun liittyviä erityistarpeita (esim. luki- tai muu diagnosoitu oppimisvaikeus, näkö- tai kuulovamma, sosiaalisten tilanteiden pelko) tai
  • sinulle on jo laadittu yksilölliset opiskelujärjestelyt ja haluat, että ne otetaan huomioon viestintä- ja kieliopintojen suorittamisessa.Saavutettava-logo

 • Opettajan kanssa laadit opiskelusuunnitelman opintojaksoa varten (esim. suoritustavat ja apuvälineet) ja sovit hänen kanssaan, miten asiasta tiedotetaan muille opintojaksojen opettajille.
 • Opintojakson vaatimustaso ja työmäärä on kaikille sama, mutta opiskelu on mahdollista toteuttaa yksilöllisin suoritustavoin. Vaihtoehtoiset opiskelujärjestelyt eivät vaikuta osaamisen arviointiin. 
 • Hyvikset tarjoavat keskusteluapua ja auttavat löytämään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja jokaisen tilanteeseen. Hyvinvointineuvojat eli hyvikset ovat yliopiston henkilökunnan jäseniä, jotka ovat saaneet koulutuksen opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen. Heiltä saa tietoa siitä, kuinka voit edistää hyvinvointiasi tai opiskelutaitojasi ja millaisia vertaistukiryhmiä sekä opiskelukykyä edistäviä kursseja ja työpajoja on tarjolla.
 • Movin saavutettavuusyhdyshenkilö on Ulla Lautiainen
 • Jokaisella on viime kädessä itsellään vastuu opiskelustaan.

 

Yksilölliset opintojärjestelyt

Sinun on mahdollisuus hakea yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä, mikäli sinulla on opiskeluun liittyviä erityistarpeita. Yksilöllisillä järjestelyillä haetaan ratkaisuja, joilla edistetään opintojen sujumista koko opintopolun aikana.

 • Järjestelyjen perusteluksi tarvitaan lääkärintodistus tai asiantuntijan lausunto.
 • Suosituksen laatimiseen osallistuvat oman oppiaineen esteettömyysyhdyshenkilö, erityisasiantuntija Tuula Maijanen ja tarvittaessa myös muita osanottajia. 
 • Järjestelyistä laaditaan suositus, jonka saat allekirjoitettuna käyttöösi.
 • Tavallisimpia järjestelyjä ovat lisäaika tentissä tai oppimistehtävän palautuksessa ja luentomateriaalien saaminen etukäteen.
 • Viestintä- ja kieliopintoihin liittyvien suositusten käytännön järjestelyt sovitaan opintojakson opettajan kanssa.

Students can complete courses with the same level of difficulty but in different ways. In this way it is fair for all but flexible.
- Movin englannin lehtori

Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä, ota yhteyttä yksikkösi saavutettavuussyhdyshenkilöön tai erityisasiantuntija Tuula Maijaseen. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia ja päätät itse, miten ja kenelle suosituksesta toimitetaan tietoa.

Oppimisen haasteet

1. En ole motivoitunut opiskelemaan.


Ota yhteyttä laitoksesi hyvikseen. Heiltä saa keskusteluapua sekä tietoa siitä, kuinka voit edistää hyvinvointiasi tai opiskelutaitojasi ja millaisia vertaistukiryhmiä sekä opiskelukykyä edistäviä kursseja ja työpajoja on tarjolla.

Student Lifen hyvinvointitiimi tarjoaa myös tehostettua ohjausta, jos tarvitset erityistä, intensiivisempää tukea. Ohjaus koostuu pääasiassa keskustelusta, jonka aikana etsitään yhdessä uusia ajattelu- ja toimintatapoja, kehitetään opiskelu- ja elämäntaitoja, edistetään voimavaroja ja toimijuutta, jotta opinnot ja arki saadaan sujumaan paremmin.

Lisätietoa opintojen ohjauksesta.

 

2. Minulla on lukivaikeus.


Ota yhteyttä kurssin opettajaan ja kerro tilanteestasi. Jos sinulla on todistus lukivaikeudesta, esitä se opettajalle. Todistuksen mukaisesti voit saada esim. lisäaikaa tenttiin tai kypsyysnäytteen kirjoitusasun arvioinnissa otetaan huomioon lukihäiriön ilmenemismuodot. Voit myös ottaa yhteyttä Movin hyviksiin tai StudentLifen palveluihin ja keskustella erilaisista vaihtoehdoista tuen saamiseksi (mm. lukiarvioinnit). 

3. Kurssiin sisältyvä esitelmä tuntuu minusta ylivoimaiselta, koska jännitän esiintymistä niin paljon.


Esiintymisjännitys on yleisempää kuin luullaan, sillä jopa 99 prosenttia korkeakouluopiskelijoista jännittää esitelmän pitämistä. Keskustele opettajan kanssa esiintymiseen liittyvistä haasteistasi ja sovi mahdollisista yksilöllisistä suoritustavoista. Näitä voivat olla esimerkiksi opintoihin liittyvän alustuksen tai esitelmän pitäminen vain opettajalle tai muutamalle kurssitoverille tai vain videoituna. Movi järjestää myös esiintymisvarmuuden kursseja, joissa käsitellään esiintymisjännitystä monipuolisesti ja opetellaan jännityksen lievityskeinoja. 

 

4. Viestintä- ja kieliopinnot pelottavat minua ja olen lykännyt niiden aloittamista.


Viestintä- ja kieliopinnot ovat osa tutkintoasi ja voit saada tukea opintojen aloittamiseen ja suunnitteluun Movin hyviksiltä. Myös oman laitoksesi hyvikset ja hopsaajat ohjaavat sinua opintojen alkuun. Oppiminen edellyttää usein epämukavuusalueelle menemistä ja hyödyt siitä, että hankit tukea pelon käsittelyyn.

5. Kärsin sosiaalisten tilanteiden pelosta enkä pysty tulemaan opetustilaan.


Ota hyvissä ajoin yhteyttä kurssin opettajaan ja kerro tilanteestasi. Opettajan kanssa keskustelu mahdollisista vaihtoehtoisista suoritustavoista voi auttaa sinua aloittamaan opinnot. Voit olla yhteydessä Movin tai laitoksesi hyvikseen tai kääntyä YTHS:n puoleen saadaksesi apua. Voit myös tutustua Opiskelijan kompassiin (hyvinvointiohjelma verkossa).

 

6. Minulla on masentuneisuutta/ahdistuneisuutta/paniikkihäiriö/muita mielenterveydenhaasteita 

Ota yhteyttä opintojakson opettajaan ja kerro tilanteestasi, niin voitte sopia mahdollisista erityisjärjestelyistä opintojen suorittamisessa. Ota yhteyttä myös YTHS:ään.


7. Epäilen, että minulla on ADHD/autismin oirekirjo. 


Jos epäilet itselläsi tiettyä diagnoosia tai haluat keskustella tilanteestasi terveydenhuollon asiantuntijan kanssa, ota yhteyttä YTHS:ään.


Om du inte vågar tala svenska hjälper jag dig gärna.
- Movin ruotsin lehtori

Opetusjärjestelyt

1. Tarvitsen oppimateriaalin sähköisessä muodossa, koska olen sokea tai minulla on oppimisvaikeus (esim. lukivaikeus).

Ota hyvissä ajoin ennen opetuksen alkua yhteyttä kurssin opettajaan ja sopikaa, missä muodossa oppimateriaali on tarkoituksenmukaista toimittaa.

2. Tarvitsen tietoa opetustilojen esteettömyydestä.

Tietoa yliopiston tilojen ja ympäristöjen liikkumisesteettömyydestä löydät sivulta Jyväskylän yliopiston tilojen ja ympäristöjen liikkumisesteettömyys.

3. En voi olla luokassa, jossa opetus järjestetään, koska kärsin sisäilmaoireista. 

Mikäli epäilet sisäilmaongelmia, toimi yliopiston ohjeistuksen mukaisesti ilmoittamalla asiasta yliopiston tilapalveluihin ja ottamalla yhteyttä YTHS:ään. Mikäli sinulla on väistötilasuositus keskustele opettajan kanssa tilanteesta ja etsikää mahdollisuuksien mukaan ratkaisuja opintojen suorittamiseen. Saavutettavuus ja yksilölliset järjestelyt — Jyväskylän yliopisto (jyu.fi).

<< Takaisin Saavutettava Movi -etusivulle                                                                                            Kysy lisää: movi@jyu.fi